Επιλογή Σελίδας

Καθηγήτρια
Χ2-212δ
Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων
Χημείας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

e-mail: dchela@uoi.gr
Τηλέφωνο: 2651008408
Fax:Βιογραφικό
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ