Επιλογή Σελίδας

Ύλη θεωρίας για το μάθημα ΧΗΥ102 Η/Υ-Πληροφορική

Η ύλη για την εξέταση της θεωρία στο μάθημα Η/Υ-Πληροφορική αποτελείται από τα παρακάτω κεφάλαια του Εισαγωγή στην πληροφορική, Θεωρία και πράξη, 3η έκδ., Συγγραφείς: Evans Alan, Martin Kendall, Poatsy Mary Anne (Συγγρ.) – Σταματίου Γιάννης (Επιμ.), Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 112692279

  • Κεφάλαιο 1 (ολόκληρό),
  • Κεφάλαιο 2 (ολόκληρό),
  • Κεφάλαιο 3 (ολόκληρό),
  • Κεφάλαιο 4 (Μόνο το μέρος 1),
  • Κεφάλαιο 5 (Μόνο το μέρος 1),
  • Κεφάλαιο 6 (ολόκληρό),
  • Κεφάλαιο 7 (Μόνο το μέρος 1),
  •  Κεφάλαιο 8 (ολόκληρό),
  • Κεφάλαιο 9 (ολόκληρό),
  • Κεφάλαιο 13 (Μόνο το μέρος 1),

Επίσης στην ύλη της θεωρίας περιλαμβάνονται και οι παρουσιάσεις του κ. Ι. Σκαρμούτσου.

Ύλη εργαστηρίου για το μάθημα Η/Υ-Πληροφορική

Η ύλη για την εξέταση του εργαστηρίου στο μάθημα Η/Υ-Πληροφορική αποτελείται από τα παραδείγματα τα οποία πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του εργαστηρίου και είναι διαθέσιμα στο Microsoft Teams εκτός από τα παρακάτω:

·         Lab5/ mean-points.py

·         Lab7/ distance_function.py

Παρατήρηση

Υπενθυμίζεται ότι οι παρουσιάσεις και τα προγράμματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της θεωρίας και του εργαστηρίου είναι διαθέσιμα στο Microsoft Teams στην ομάδα του μαθήματος.

Οι διδάσκοντες του μαθήματος

Ιωάννης Σκαρμούτσος – Απόστολος Γκάμας