Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώνεται ότι σχετικά με το μάθημα επιλογής του 7ου εξαμήνου «Μηχανισμοί στην Οργανική Χημεία», θα αναρτηθεί ως τελική βαθμολογία, η βαθμολογία της δια ζώσης προφορικής εξέτασης του μαθήματος της 16/01.
Ο Διδάσκων