Επιλογή Σελίδας

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ Χημείας στην αίθουσα X2-097 και ώρα 14.00 για παραδόσεις του Μαθήματος Περιβαλλοντική Χημεία και Τεχνολογία.

Ι. Κωνσταντίνου

Καθηγητής