Επιλογή Σελίδας

Την Πέμπτη 23-11-2023 και ώρα 13:00 η κ. Δήμητρα Τζέλη, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο εργαστήριο

Φυσικοχημείας του τμ. Χημείας του ΕΚΠΑ, θα δώσει ομιλία στην αίθουσα Χ2-097 με τίτλο:

“Yπολογιστικές μέθοδοι ηλεκτρονιακής δομής: Από μικρά μόρια σε υπερμοριακά συστήματα”

Η περίληψη της ομιλίας βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

Εκ του τομέα Φυσικοχημείας

ΑΡΧΕΙΟ