Επιλογή Σελίδας

Το μάθημα “Οργανική Χημεία ΙΙ” θα διδάσκεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε Δευτέρα 14:00-16:00 και Τετάρτη 16:00-18:00 στο Αμφιθέατρο ΙΙ του Τμήματος Χημείας.
Η διδασκαλία θα αρχίσει τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου στις 14:00 στο Αμφιθέατρο ΙΙ του Τμήματος Χημείας.

Οι διδάσκοντες

Κ. Σκομπρίδης Λ. Χατζηαράπογλου