Επιλογή Σελίδας

Οι διαλέξεις του προπτυχιακού μαθήματος Φυσικοχημεία ΙΙΙ θα ξεκινήσουν την Τρίτη 5 Μαρτίου 2024 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα (11:00-13:00, αίθουσα Χ3-132).
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην αίθουσα, οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams
Ομάδα: Φυσικοχημεία ΙΙΙ 2024 – Physical Chemistry III 2024
Κωδικός πρόσβασης: a6fck34

Παρακαλείστε να κάνετε εγγραφή στο μάθημα για να μπορέσετε να συνδεθείτε στη videoconference. Οδηγίες για την εγκατάσταση του λογισμικού υπάρχουν στο

Διαχείριση-Υποστήριξη Office365 / MS Teams

Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στο εξ’ αποστάσεως μάθημα θα πρέπει να ενημερωθούν για το μείζον θέμα της προστασίας των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Ο διδάσκων
Καλαμπούνιας Άγγελος