Επιλογή Σελίδας

Προς τους φοιτητές που έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν το μάθημα Εισαγωγή στην Κλινική Βιοχημεία. Σας ενημερώνουμε ότι ο κωδικός πρόσβασης στο ecourse για το μάθημα Εισαγωγή στην Κλινική Βιοχημεία είναι: klin45@viox

Κωνσταντίνος Τέλλης