Επιλογή Σελίδας

Η πρώτη πρόοδος θα λάβει χώρα στις 4 Δεκεμβρίου (έναρξη στις 1315, αίθουσα Χ3-230).

Η πρώτη ενότητα διαφανειών και λοιπά αρχεία έχουν αναρτηθεί στην ψηφιακή αίθουσα MSTeams με τίτλο “Διαλέξεις Χημεία Νανοϋλικών και Εφαρμογές” με κωδικό

39k1w03

Ο διδάσκων