Επιλογή Σελίδας

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Χημείας που δήλωσαν το μάθημα “Βιολογικές Μεμβράνες”, να προσέλθουν την Πέμπτη, 9-11-2023, στις 11:00πμ,  στην αίθουσα Χ2-97, για την έναρξη του μαθήματος. Διάρκεια παράδοσης: 2 ώρες.

Η διδάσκουσα,

Μαριλένα Λέκκα, Ομ. Καθηγήτρια