Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώνεται ότι η έναρξη της λειτουργίας του Εργαστηρίου Φυσικών και Χημικών Διεργασιών του 7ου εξαμήνου σπουδών θα γίνει ως εξής:

Τετάρτη 4/10/2023 ώρα 15:00: Τμήμα Α

Τετάρτη 4/10/2023 ώρα 16:00: Τμήμα Β

Στα επισυναπτόμενα αρχεία φαίνονται η κατανομή των φοιτητών σε Τμήματα, η αρίθμηση των ασκήσεων  και οι σημειώσεις των εργαστηριακών ασκήσεων.

Το Εργ. Φυσικών και Χημικών Διεργασιών διεξάγεται στο Φοιτητικό Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας (Χ2-118 και Χ2-120)

Η παρουσία των φοιτητών στο εργαστήριο είναι υποχρεωτική.

Από τη Τρίτη 10/10/2023 και για κάθε εβδομάδα το πρόγραμμα του εργαστηρίου για κάθε τμήμα θα έχει ως εξής:

Τρίτη 10/10/2023 ώρα 9:00: Τμήμα Α

Τετάρτη 11/10/2023 ώρα 15:00: Τμήμα Β

 

ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ