Επιλογή Σελίδας

Με αποφαση της Γ.Σ. 1106/15-12-23 εγκρίθηκε η κατάταξη των φοιτητων που αιτήθηκαν κινητικότητα στα πλαίσια Erasmus + για το ακαδημαϊκό ετος 23-24 ως εξής:

1. ΑΜ 307 ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΟΛΛΑΝΔΙΑ)

2. ΑΜ 1394 ΠΜΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΔΑΝΙΑ)

3. ΑΜ 5984 ΠΠΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΟΛΛΑΝΔΙΑ)

4. ΑΜ 6166 ΠΠΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΣΠΑΝΙΑ)

5. ΑΜ 5370 ΠΠΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΒΕΛΓΙΟ)

6. ΑΜ 316 ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΔΑΝΙΑ)

7. ΑΜ 5919 ΠΠΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ)

8. ΑΜ 6247 ΠΠΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΟΛΛΑΝΔΙΑ)

9. ΑΜ 6262 ΠΠΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΟΛΛΑΝΔΙΑ)