Επιλογή Σελίδας

Διαχωρισμός μίγματος ο- και π-νιτροφαινόλης.

o-nitrophenol_IR

p-nitrophenol_IR
Τα φάσματα 1Η και 13C βρίσκονται
ο-νιτροφαινόλη
https://docs.google.com/file/d/0B3etE1FpgaXDOTdRTTRzV3k0SmM/edit?resourcekey=0-6FieL1QEdW4OV8_6ff2ZGg
https://docs.google.com/file/d/0B3etE1FpgaXDNjd5UlBYOTczckE/edit?resourcekey=0-g6z83IBdufJ2WxgBnJer9g
π-νιτροφαινόλη
https://docs.google.com/file/d/0B3etE1FpgaXDSWVfZ1lnSGluMWM/edit?resourcekey=0-pRrw9QN5yGcwYawo70NIcg
https://docs.google.com/file/d/0B3etE1FpgaXDbTZBdGl1c0RfeTQ/edit?resourcekey=0-G7cHU6y3Zsrss8fyP1DvGg

Λ. Χατζηαράπογλου