Επιλογή Σελίδας

Έχει δημιουργηθεί μία νέα ομάδα για το μάθημα ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ με κωδικό 4s05jc1 στην πλατφόρμα Microsoft Teams όπου θα αναρτάται το εκπαιδευτικό υλικό. Έχουν ήδη αναρτηθεί οι διαφάνειες των μέχρι τώρα μαθημάτων  και η πρώτη ‘μη επιμελημένη έκδοση’ του νέου ηλεκτρονικού συγγράμματος για το μάθημα.

Γεώργιος Παπαγεωργίου