Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώνεται ότι το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος Βιοχημεία ΙΙ θα αναρτάται στην αίθουσα του MS-Teams “Βιοχημεία ΙΙ, 2022-2023” με κωδικό ομάδας:  m3ohmuq

 

Οι διδάσκοντες του μαθήματος

ΠΘ Δούλιας- ΑΕ Κούκκου