Επιλογή Σελίδας

Επειδή το κατ’επιλογή μάθημα του 8ου εξαμήνου ‘ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ’  είναι το ίδιο

με το μάθημα ‘ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ’,  όσοι 4ετείς φοιτητές έχουν

πάρει το μάθημα ‘ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ’ στο πλαίσιο της

παιδαγωγικής επάρκειας να μην δηλώνουν το μάθημα της ‘ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ’.

Ο διδάσκων