Επιλογή Σελίδας

Η κ. ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΙΔΟΥ, Χημικός,  θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της Μεταπτυχιακής Διατριβής της με θέμα  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟΥ ΣΕ ΥΦΑΣΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΡΕΥΣΤΟΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΙΟΝΤΩΝ ΧΛΩΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΩΣ ΒΙΟΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ»,  η οποία πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ στις 12:30, στην αίθουσα Χ2-094.

 

Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

Μάμαντος Προδρομίδης, Καθηγητής (επιβλέπον μέλος ΔΕΠ)

Βασίλειος Σακκάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Χημείας

Δημοσθένης Γκιώκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Χημείας