Επιλογή Σελίδας

 

 

H μεταπτυχιακή φοιτήτρια   κα Παναγιώτα Μανώλη θα παρουσιάσει, ενώπιον τριμελούς επιτροπής, τη μεταπτυχιακή διατριβή της με τίτλο «Προδιορισμός παραμέτρων ρύπανσης και οικοτοξικότητας του νερού της βροχής στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων». Η παρουσίαση θα γίνει την Παρασκευή  15/10/2021 και ώρα 11.00 πμ μέσω της πλατφόρμας MS Teams στην αίθουσα με κωδικό: ixa7dg0

 

H  Επιβλέπουσα

Δημητρα Χελά

Καθηγήτρια