Επιλογή Σελίδας

Ανακοίνωση

Την Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ. θα γίνει η δημόσια παρουσίαση του Μ.Δ.Ε. από την υποψήφια Γεωργία Μπαζάνου, με τίτλο:

«Μοριακός σχεδιασμός, σύνθεση και χαρακτηρισμός νέων βιοδραστικών ενώσεων, αναλόγων του Ribociclib, ως εν δυνάμει εκλεκτικών αναστολέων πρωτεϊνικών κινασών»

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την υποστήριξη του Μ.Δ.Ε.  από την υποψήφια μέσω του συνδέσμου σύσκεψης: meet.google.com/swm-kpyz-anr

Ο επιβλέπων

Κων/ος. Σκομπρίδης