Επιλογή Σελίδας

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 2-12-21 στην άιθουσα Χ3-132, ο Μ.Φ.  Δημήτρης Θώμος θα υποστηρίξει τα αποτελέσματα της διπλωματικής του εργαίας με τίτλο, “Διπυρηνικά σύμπλοκα του Ru(II) με αρένια και ολιγοπυριδίνες: σύνθεση και χαρακτηρισμός” στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Χημείας.

Αχιλλέας Γαρούφης