Επιλογή Σελίδας

Καθηγητής
X2-091
Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας
Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, Τμήμα Χημείας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

e-mail: attsipis@uoi.gr
Τηλέφωνο:
Fax:
http://chem.uoi.edu/thanos/
Ανόργανη Χημεία

Υπολογιστική Ανόργανη Χημεία
Εφαρμογή Υπολογιστικών Μεθόδων DFT για τη θεωρητική μελέτη
1. Μηχανισμών Ανόργανων Αντιδράσεων - Καταλυτών/Φωτοκαταλυτών
2. Λειτουργικών Υλικών αποθήκευσης χρήσιμων ενώσεων (Η2, ΝΗ3, Ο2)
3. Ασθενών Αλληλεπιδράσεων πακτώματος (π-π)
4. Υλικών υψηλού θερμικού περιεχόμενου (High Energy Density Materials)
5. Ανίχνευσης αερίων (Sensors)


Βιογραφικό

Τίτλοι Σπουδών

Πτυχίο Χημείας 1990 – Tμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, βαθμός πτυχίου 8,05

Διδακτορικό δίπλωμα1996 – Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – βαθμός “Άριστα”

Μεταδιδακτορικές Σπουδές

Center for Research on Molecular Electronics and Photonics, University of Mons – Hainaut, Belgium από 01-05-2000 έως 30

Inorganic and Materials Section, School of Chemistry, University of Bristol, United Kingdom από 04-09-2002 έως 4-09-2003.

Department of Inorganic Chemistry – Institute for Chemical synthesis and Homogeneous Catalysis, University of Zaragosa, Zaragosa, Spain από 2/2010 έως 8/2010 (Sabbatical Leave)

Επαγγελματική Εξέλιξη

Επιστημονικός Συνεργάτης των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και Λάρισας, 1997 – 2000 και 2001 – 2002.

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Center for Research on Molecular Electronics and Photonics, University of Mons – Hainaut, 2000 Mons, Belgium.

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Inorganic and Materials Section, School of Chemistry, University of Bristol, 2002 – 2003 Bristol, UK.

Λέκτορας του Τμήματος Χημείας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2003 – 2008.

Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Χημείας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2008 – 2014

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Χημείας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,  2014 – 2018

Καθηγητής του Τμήματος Χημείας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,  2018 – έως σήμερα

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

i) Ηλεκτρονιακή Δομή και Φωτοφυσικές Ιδιότητες Ανόργανων και Οργανομεταλλικών Ενώσεων.

ii) Μελέτη υλικών αποθήκευσης υδρογόνου (H2 stοrage materials).

iii) Σύμπλοκες ενώσεις με αντικαρκινική δράση.

iv) Μελέτη υλικών – αισθητήρων

v) Μελέτη υλικών προς χρήση σε τεχνολογίες αντιρρύπανσης

Ερευνητικές Συνεργασίες

1.         Chemistry Department, Northwestern University, USA

2.         Chemistry Department, University of Saragoza, Spain

3.         Chemistry Department, University of Sussex, UK

4.         Chemistry Department, University of Bangor, UK

5.         Laboratory of Rare Platinum Metals Chemistry, Nikolaev Institute of Inorganic Chemistry, Novosibirsk, Russia

6.         Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ

7.         Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ

8.         Τμήμα Χημικών Μηχανικών, ΑΠΘ

Διδακτικό Έργο

Προπτυχικά Μαθήματα

i) Ανόργανη Χημεία II (2ου εξαμήνου, Τμήμα Χημείας, Π.Ι.)

ii) Εισαγωγικό Εργαστήριο Χημείας (1ου εξαμήνου)

iii) Κατάλυση και Μηχανισμοί (8ου εξαμήνου)

iv) Προχωρημένο Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας (8ου εξαμήνου)

v) Βιοανόργανες Εφαρμογές (8ου εξαμήνου)

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

i) Βιοφυσική Φαρμακευτικής Δράσης (ΜΠΣ Ανόργανη Βιολογική Χημεία)

ii) Λειτουργικά και Καταλυτικά Μοριακά Υλικά (ΜΠΣ Τμήμα Χημείας & ΔΜΠΣ Τμήμα Επιστήμης Υλικών)

iii) Συσχέτιση δομής-Ιδιοτήτων (ΜΠΣ Τμήμα Χημείας)

Επιστημονικές Συναργασίες

i) Ινστιτούτο Μοριακής Ηλεκτρονικής & Φωτονικής, Πανεπιστήμιο Mons – Hainaut, Βέλγιο.

ii) Εργαστήριο Κρυσταλλογραφίας και Δομικής Χημείας, Τμήμα Χημείας Πανεπιστήμιο Bristol, Ηνωμένο Βασίλειο.

iii) Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, Τμήμα Χημείας ΑΠΘ.

iv) Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, Τμήμα Χημείας Πανέπιστήμιο Ιωαννίνων.

v) Τμήμα Ανόργανης Χημείας, Πανεπιστήμιο Σαραγόσσας, Ισπανία

vi) Ινστιτούτο Τεχνολογίας Καρλσρούη, Γερμανία

Κριτής Δημοσιεύσεων στα Επιστημονικά Περιοδικά

Nature Communications (1)

ACS Journal of the American Chemical Society (1)

Coordination Chemistry Reviews (2)

Physical Chemistry Chemical Physics (55)

Journal of Molecular Structure – THEOCHEM (1)

Journal of Molecular Structure (2)

Dalton Transactions (32)

Organometallics (12)

Polyhedron (3)

Inorganica Chimica Acta (7)

Inorganic Chemistry Communications (7)

The Open Inorganic Chemistry Journal (1)

Industrial & Engineering Chemistry Research (1)

RSC Chemical Society Reviews (1)

Chemistry: A European Journal (4)

Journal of Materials Chemistry (1)

Inorganic Chemistry (17)

European Journal of Inorganic Chemistry (20)

Bioinorganic Chemistry and Applications (7)

Journal of Chemical & Engineering Data (1)

Journal of Computational Chemistry (5)

Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (1)

European Journal of Chemistry (1)

International Journal of Quantum Chemistry (4)

ChemPhysChem (2)

Journal of Magnetism and Magnetic Materials (1)

Journal of Coordination Chemistry (9)

Journal of Chemistry (1)

ACS Journal of Physical Chemistry, A (1)

ACS Journal of Physical Chemistry (2)

Molecules (10)

RSC Advances (2)

Canadian Journal of Chemistry (1)

Crystals (1)

Materials Chemistry and Physics (1)

New Journal of Chemistry (4)

Electrochimica Acta (1)

Molecular Physics (1)

Arabian Journal of Chemistry (1)

Acta Physico-Chimica Sinica (1)

Journal of Photochemistry & Photobiology (1)

ACS Crystal Growth & Design (1)

Προσκεκλημένος μόνιμος κριτής των περιοδικών της Royal Society of Chemistry.

Κριτής Ερευνητικών Προτάσεων

  • Ηράκλειτος ΙΙ
  • Israel Science Foundation, ISF, 2010
  • Croatian Science Foundation, 2015
  • MERCAP, 11 ΣΥΝ-8-206, ‘Συνεργασία’ (ΕΣΠΑ 2007-2013), 2015
  • Romanian Secretariat of Research & Technology 2016

Μέλος Επιστημονικών Οργανώσεων

Ένωση Ελλήνων Χημικών

Επιλεγμένες Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

1. Ab initio and Density Functional Electronic Structure Study of Molybdenum Oxide Clusters, A. C. TsipisPCCP20002, 1357.

2. Electronic Structure and Optical Properties of Mixed Phenylene Viny­lene/Phenylene Ethynylene Conjugated Oligomers, A.P.H.J. Schening, A. C. Tsipis, S.C.J. Meskers, D. Beljonne, E.W. Meijer and J. L. Brèdas, Chem. Mater. 200214, 1362.

3. Synthesis, characterization, in vitro antitumor activity, DNA-binding properties and electronic structure (DFT) of the new complex cis-(Cl,Cl)[RuIICl2(NO+)(terpy)]Cl, K. Karidi, A. Garoufis, A. Tsipis, N. Hadjiliadis, H. Van den Dulk and J. Reedijk,
Dalton Trans20051176.

4. Development of a Ligand Knowledge Base: 1. Computational Descriptors for Phosphorus Donor Ligands, N. Fey, A. C. Tsipis, S. E. Harris, J. N. Harvey, A. G. Orpen, and R. A. Mansson, Chem. A Eur. J. 200512, 291.

5. Effects of Dissolved Carboxylates and Carbonates on the Electronic and Adsorption Properties of Thiuram Disulfide Pesticides P. Stathi, K. C. Christoforidis, A. Tsipis, D. G. Hela and Y. Deligiannaki, ACS Environ. Sci. Technol. 2006, 40, 221.

6. Exploring the Forces that Control the P-C Bond Length in Phosphomides and Their Complexes: The Key Role of Hyperconjugation, A. C. Tsipis ACS Organometallics, 200625, 2774.

7. Electronic Structure Calculations on Multiply Charged Anions Containing M-S bonds (M = Cr, Mo, W) and Their Heterobimetallic Cluster Complexes, P. Gili and A. C. Tsipis, Int. J. Quant. Chem. 2007107, 418.

8. Molecular and Electronic Structure, Magnetotropicity and Absorption Spectra of Benzene−Trinuclear Copper(I) and Silver(I) Trihalide Columnar Binary Stacks, A.C. Tsipis and A. V. Stalikas, InorgChem. 2012, 51, 2541.

9. DFT Flavor of Coordination Chemistry A. C. Tsipis CoordChemRev. 20141, 272.

10. Turn-On Luminescence Sensing of Water in Organic Solvents by a Flexible Metal Organic Framework A. Douvali, A. C. Tsipis, S. V. Eliseeva, S. Petoud, G. S. Papaefstathiou, C. D. Malliakas, I. Papadas, G. S. Armatas, M. G. Kanatzidis, T. Lazarides, and M. J. Manos Angew. Chem. Int. Ed.201554, 1651.

11. Accurate Prediction of 195Pt NMR Chemical Shifts for a Series of Pt(II) and Pt(IV) Antitumor Agents by a Non-Relativistic DFT Computational Protocol, A. C. Tsipis and I. N. Karapetsas, Dalton Trans. 201443, 5409.

12. First Light-Emitting Electrochemical Cell with [Ag(I)(N^N)(P^P)] type Complex, O. Moudam, A. C. Tsipis, S. Kommanaboyina, P. N. Horton, S J. Coles, RSC Advances, 20155, 95047.

13. Selective capture of hexavalent chromium from water by ananion-exchange column of metal organic resin-alginic acid composite, S. Rapti, A. Pournara, D. Sarma, I. T. Papadas, G. S. Armatas, A. C. Tsipis, T. Lazarides, M. G. Kanatzidis M. J. Manos, RSC Chem. Sci. 20167, 2427.

14. Oxide-Fluoride Vanadium(IV) Compounds with Neutral Donor Ligands: A Facile Synthesis of the cis-[VIV(=O)F(LN-N)2]BFCompexes by Fluoride Abstraction from BFS. S. Passadis, A. C. Tsipis*, H. N. Miras, A. D. Keramidas, and T. A. Kabanos, Inorg. Chem., 2016, 55, 1364.

15. DFT Challenge of Intermetallic Interactions: From Metallophilicity and Metallaromaticity to Sextuple Bonding, A. C. Tsipis, Coordination Chemistry Reviews, 2017345, 229.

16. Prediction of 195Pt NMR of Photoactivable Diazido- and Azine-Pt(IV) Anticancer Agents by DFT Computational Protocols, A. C. Tsipis*, I. N. Karapetsas, Magn. Res. Chem., 201755, 145.

17. 3d/4f Coordination clusters as cooperative catalysts for highly diastereoselective Michael addition reactions, K. Griffiths, A. C. Tsipis, P. Kumar, O. P. E. Townrow, A. Abdul-Sada, G. R. Akien, A. Baldansuren, A. C. Spivey and G. E. Kostakis, Inorg. Chem.201756, 9563.

18. Aqua-nitrato complexes of palladium, rhodium and platinum: A comparative 15N NMR and DFT study, D. B. Vasilchenko, S. V. Tkachev and A. C. Tsipis, Eur. J. Inorg. Chem., 2018, 627.

19. Interaction of elemental mercury with a diverse series of π-organic substrates probed by computational methods: Is mercury fixation possible?, A. C. Tsipis,  ACS Earth & Space Chem., Accepted Manuscript, DOI: 10.1021/acsearthspacechem.7b00122

20. Design and Assembly of Covalently Functionalised Polyoxofluorovanadate Molecular Hybrids, M. Nicolaou, M. G. Papanikolaou, A. C. Tsipis, T. A. Kabanos, A. D. Keramidas, S. Sproules and H. N. Miras, Chem. A Eur. J. 2018, 24, 3836.

Ανακοινώσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια

1. Τheoretical aspects of methane dissociation and hydroxylation on metal oxides in gas-phase and solid state M.-A. D. Stiakaki, A. C. Tsipis, C. A. Tsipis and C. E. Xanthopoulos IV INTERNATIONAL SYMPOSIUM –THEORETICAL APPROACH TO CATALYSIS AT INTERFACES, July 27-31 (1992), Cracow (Poland)

2. Molecular geometries of highly polar metal-containing diatomics by a modified ASED-MO method M.-A. D. Stiakaki, A. C. Tsipis, C. A. Tsipis and C. E. Xanthopoulos IV INTERNATIONAL SYMPOSIUM –THEORETICAL APPROACH TO CATALYSIS AT INTERFACES, July 27-31 (1992), Cracow (Poland)

3. «Υπολογισμοί μοριακών τροχιακών σε προσωπικούς υπολογιστές» Α. Κ. Τσίπης, Α. Δ. Στειακάκη, Μ. Π. Σιγάλας, Γ. Α. Κατσούλος 3ο HELLENIC UNIVERSITY CONSORTIUM, 2-4 Δεκεμβρίου (1992), Αθήνα, προσωπική ομιλία μισής ώρας.

4. Conformational Preferences, Rotational Barriers and Bonding in Pyridine N-Oxide Complexes of Platinum(II) M.-A. D. Stiakaki, A. C. Tsipis, G. A. Katsoulos and C. A. Tsipis 10th FECHEM CONFERENCE ON ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, September 5-10 (1993), Agia Pelagia, Crete (Greece), P 35

5. Quantum-Chemical Characterization of Conceivable Intermediates Located on the [ M, C, H4, O ] Hypersurfaces of the Gas-Phase Activation of Singlet and Triplet Methane States by Neutral and Cationic Alkaline-Earth Metal Oxide Diatomics M.-A. D. Stiakaki, A. C. Tsipis, C. A. Tsipis and C. E. Xanthopoulos 10th FECHEM CONFERENCE ON ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, September 5-10 (1993), Agia Pelagia, Crete (Greece), P 109

6. Μolecular Geometries and Energetics of 1 and 2 Group Metal-containing Organometallics Computed by MEHMO+C Approach M.-A. D. Stiakaki, A. C. Tsipis and C. A. Tsipis ΧTH FECHEM CONFERENCE ON ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, September 5-10 (1993), Agia Pelagia, Crete (Greece), P 110

7. Could molecular geometries and energetics of transition metal-ligand systems be accurately predicted at the EHMO level? M.-A. D. Stiakaki, A. C. Tsipis and C. A. Tsipis NATO ADVANCED STUDY INSTITUTE ON –METAL-LIGAND INTERACTIONS: STRUCTURE AND REACTIVITY, September 4-16 (1994), Cetraro, Italy

8. «Ηλεκτρονιακή δομή κανονικών και ελαττωματικών πλεγμάτων μεταλλοξειδίων ¾ Ο ρόλος τους στην καταλυτική ενεργοποίηση του μεθανίου» Μ.-Α. Δ. Στειακάκη, Α. Κ. Τσίπης, Κ. Ε. Ξανθόπουλος και Κ. Α. Τσίπης 15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ, 6-10 Δεκεμβρίου (1994), Θεσσαλονίκη, σελ. 401-404, Τόμος ΑΔ.

9. «Δομικές και ηλεκτρονικές ιδιότητες ενώσεων συναρμογής του Cu(II) με τριδοτικές βάσεις Schiff και μονοκαρβονικά οξέα» Γ. Α. Κατσούλος, Χ. Κ. Χατζηκώστας, Α. Κ. Τσίπης και Μ.-Α. Δ. Στειακάκη 15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ, 6-10 Δεκεμβρίου (1994), Θεσσαλονίκη, σελ. 504-507, Τόμος ΒΔ.

10. Μία βελτιωμένη μέθοδος ΕΗΜΟ που οδηγεί σε γρήγορο και ασφαλή υπολογισμό ενεργειακών και φασματοσκοπικών παραμέτρων συμπλόκων ενώσεων μεταβατικών στοιχείων Ε. Γ. Μπακάλμπασης, Μ.-Α. Δ. Στειακάκη, Α. Κ. Τσίπης και Κ. Α. Τσίπης 15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ, 6-10 Δεκεμβρίου (1994), Θεσσαλονίκη, σελ. 362-365, Τόμος ΑΔ.

11. Μηχανιστικές όψεις των αντιδράσεων υδρόλυσης και ανιόνωσης των cis– και trans– DDP συμπλόκων Α. Κ. Τσίπης και Γ. Α. Κατσούλος 15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ, 6-10 Δεκεμβρίου (1994), Θεσσαλονίκη, σελ. 405-408, Τόμος ΑΔ.

12. I. Theoretical Aspects of Methane Chemisorption on MgO Surfaces. II. Theoretical Modeling of Surface Defects and Site Dependence of Methane Chemisorption on (MgO)9, 12, 15 Clusters M.-A. D. Stiakaki, A. C. Tsipis and C. A. Tsipis NATO ADVANCED RESEARCH WORKSHOP on –New Methods in Quantum Theory, 14-19 May (1995), Porto Carras, Sithonia, Halkidiki, Greece, page 194.

13. Accurate Prediction of Molecular Geometries and Energetics of Cationic Transition-Metal Oxides at the EHMO Level E. G. Bakalbassis, M.-A. D. Stiakaki, A. C. Tsipis and C. A. Tsipis NATO ADVANCED RESEARCH WORKSHOP on –New Methods in Quantum Theory, 14-19 May (1995), Porto Carras, Sithonia, Halkidiki, Greece, page 192.

14. Geometries and Energies of Metal-Ammonia Molecular Complexes Using an Improved ASED-MO Model A. C. Tsipis and G. A. Katsoulos NATO ADVANCED RESEARCH WORKSHOP on –New Methods in Quantum Theory, 14-19 May (1995), Porto Carras, Sithonia, Halkidiki, Greece, page 192.

15. Calculated Barriers to Rotation in Model Platinum Complexes of Guanine Derivatives A. C. Tsipis and G. A. Katsoulos NATO ADVANCED RESEARCH WORKSHOP on –New Methods in Quantum Theory, 14-19 May (1995), Porto Carras, Sithonia, Halkidiki, Greece, page 192.

16. Theoretical Study of the Molecular Geometries and Energetics of Highly Polar Metal Containing Species by Using an Improved ASED-MO Approach E. G. Bakalbassis, M.-A. D. Stiakaki, A. C. Tsipis and C. A. Tsipis NATO ADVANCED STUDY INSTITUTE on –Recent Theoretical and Experimental Advances in Hydrogen-Bonded Clusters, 22 June-4 July (1997), Elounda, Crete, Greece, page 3.

17. Some Aspects of the Isolobal Model on the Prediction of the Antitumor Activity of Several Metal-Containing Cytostatics A. C. Tsipis and G. A. Katsoulos 1st International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries-Chemical Sciences and Industry, 1 June-4 June (1997), Halkidiki, Greece, p. 146.

18. Structure, Bonding, Vibrations and Stability of Molecular Molybdenum Oxide Clusters A. C. Tsipis Summer School on “Advanced Materials for Industrial Applications” 20-27 June (1999), Kavala, Greece

19. Quantum Chemical Study of the Interaction of Calcium Dications (Ca2+) with Glycolic Acid Conformers and their Conjugate Bases in Vacuum and in Solution A. C. Tsipis, C. A. Tsipis and V. Valla 6th World Congress of Theoretically Oriented Chemists (WATOC02) 4-9 August, 2002, Lugano, Switzerland

20. Quantum Chemical Study of a Series of Bis(phospine)(halo)copper(I) Monomeric and Dimeric Complexes and their Interaction with Pyrimidine-2-thione Ligand P. Aslanidis, P. J. Cox, S. Divanidis and A. C. Tsipis 6th World Congress of Theoretically Oriented Chemists (WATOC02) 4-9 August, 2002, Lugano, Switzerland

21. Πολυαλογονούχα (BrI2ClBr2Br3,ClΙ2) σύμπλοκα του Cu(II) με τριαμίνες: Σύνθεση, φασματοσκοπική και θεωρητική μελέτη της δομής και της καταλυτικής τους δράσης σε αντιδράσεις προσθήκης αλογόνων σε αλκένια Αικ. Χαβιάρα, Α. Κ. Τσίπης, Χ. Μπόλος 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, 6-10 Νοεμβρίου 2002, Ηράκλειο Κρήτης.

22. Τheoretically Predicted High Energy Density Materials: Structure, Energetics and Bonding of First Row Transition Metal Bispentazole Complexes Athanassios C. Tsipis and Aikaterini Th. Chaviara EMCC-3, 3nd Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern Mediterranian, May 14-16 2003, Thessaloniki, Greece

23. Exploring the Forces that Control the P-C Bond Length in Phosphomides: The Key Role of Hyperconjugation Athanassios C. Tsipis and A. Guy Orpen Faraday Discussions 124, RSC, on “Quantum Inorganic Chemistry”, 14-16, April 2003, York, United Kingdom

24. Mechanism of Olefin Metathesis Catalyzed by Grubbs Ruthenium Catalysts in the Framework of Electronic Structure Theory A.C. Tsipis, J. N. Harvey and A. Guy Orpen Inorganic Reaction Mechanisms Meeting 2003, Dalton Division, RSC, L35, Oral Presentation, 8-10 January 2004, Athens, Greece

25Μελέτη του σχηματισμού ελεύθερων ριζών και των πολυμερών τους με κατιόντα Pb(II) σε χουμικές ουσίες Ε. Γιαννακόπουλος , Ι. Δεληγιαννάκης και Α. Τσίπης 8ο Συνέδριο Χημείας Ελλάδας-Κύπρου, «Χημεία, Ποιότητα Ζωής και Εκπαίδευση» 10-13 Δεκεμβρίου 2004, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη.

26. Reactivity of the Thioamides as an Antithyroidal Agent and Study of Non Enzymatic Iodination of Thioamides and Antithyroid Drugs G. J. Corban, A. C. Tsipis, S. K. Hadjikakou, M. Louloudi, N. Hadjiliadis and M. Kubicki HALCHEM-III, Ιούνιος 2006, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

27. DFT Study of Hydrido-Bridged Binary Coinage Metal Heterocycles A. C. Tsipis and A. V. Stalikas 42nd Symposium on Theoretical Chemistry, September 3-6, 2006, Erkner, Germany

28. Density Functional Study of Homo- and Heteropolyhalide Complexes of Cu(II) with Schiff Base Ligands A. C. Tsipis, P. A. Karipidis, A. T. Chaviara and C. A. Bolos 42nd Symposium on Theoretical Chemistry, September 3-6, 2006, Erkner, Germany

29. Thallium(I) “full” Pt3TlPt3 and “open-face” TlPt3 sandwich versus their “naked” Pt3(μ2-L)3(L’)3 triangular units: A DFT study of their bonding, photophysical properties and possible application in OLED devices A. Tsipis and G. Gkekas 9th Triennial Congress of the World Association of Theoretical and Computational Chemists, WATOC2011 July 17-22 2011, Santiago de Compostela, Spain

30. Assessment of the accuracy of several density functionals and basis sets for describing the electronic and optical properties of CuCN and [CuCN] molecules A. V. Stalikas and A. C. Tsipis 14th International Conference on the Applications of Density Functional Theory in Chemistry and Physics, DFT11, August 29 – September 2 2011, Athens, Greece

31. Probing the Electronic Structure, Magnetotropicity, and Absorption Spectra of Benzene Trapped by Lanthanide Monoxides, C6H6•••LnO, Using DFT Methods D. N. Gkarbounis and A. C. Tsipis 14th International Conference on the Applications of Density Functional Theory in Chemistry and Physics, DFT11, August 29 – September 2 2011, Athens, Greece

32. Probing the bonding mode preference of acetylene and ethylene to neutral and cationic heterometallic coinage metal diatomics using electronic structure computational methods A. C. Tsipis and A. V. Stalikas 12th Eurasia Conference on Chemical Sciences (EuAsC2S-12), April 16 – 21 2012, Corfu, Greece

33. The dilemma of the Cerium Monoxide for Binding either to Concave or Convex π-Surfaces of Buckybowls A. C. Tsipis 12th Eurasia Conference on Chemical Sciences (EuAsC2S-12), April 16 – 21 2012, Corfu, Greece

34. Probing the electronic structure, chemical bonding and excitation spectra of [CuE]+/0/- (E = C, Si, Ge) diatomics and their trimeric [Cu3E3]+/0/- species employing DFT and ab initio methods D. N. Gkarbounis and A. C. Tsipis 12th Eurasia Conference on Chemical Sciences (EuAsC2S-12), April 16 – 21 2012, Corfu, Greece

Ερευνητικά Προγράμματα

Ι) Πρόγραμμα Κοινοπραξιών: “Παραγωγή αιθυλενίου από φυσικό αέριο” (Νο. 89 ΕΚ 16-2), ΑΠΘ

ΙΙ) Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ): “Σύνθεση και μελέτη της δομής και της βιοδραστικότητας κυτταροστατικών ενώσεων συναρμογής” (Νο. 91ΕΔ750), ΑΠΘ

ΙΙΙ) Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ): “Μελέτη νέων μορφών μοριακών μεταλλοξειδίων. Ο ρόλος τους στην καταλυτική ενεργοποίηση μικρών μορίων” (Κωδικός Νο. 1761), ΑΠΘ

IV) Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ): “Σχεδιασμός σύνθεση και βιοδραστικότητα κυτταροστατικών ενώσεων συναρμογής” (Κωδικός Νο. 1786), ΑΠΘ

V) Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “LAMINATE”: (Κωδικός HPRN – CT – 2000 – 00135)Πανεπιστήμιο Mons – Hainaut του Βελγίου

VI) Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “COST”: (Action D23) με τίτλο “Development of accurate multireference quantum chemical methods

VII) Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα e-Science in Sstructural Chemistry” Πανεπιστήμιο του Bristol της Αγγλίας

VIII) Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ01): Σχεδιασμός, σύνθεση και μελέτη της δομής και της βιοδραστικότητας νέων κυτταροστατικών μεταλλο-οργανικών ενώσεων του Rh(III), Ru(II), Ru(III), Os(II) και Cu(II). Μηχανιστικές όψεις της αντικαρκινικής δράσης μέσα από πειραματικές και υπολογιστικές (ΜΜ, MD, DFT και ab initio) τεχνικές (Κωδικός Νο. 367), ΑΠΘ

IX) Πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ: Μελέτη μοριακών clusters και νανοδομών των νομισματοκοπικών στοιχείων (Cu, Ag, Au) με υπολογιστικές μεθόδους ηλεκτρονιακής δομής και διερεύνηση της χημικής και καταλυτικής τους δραστικότητας», ΑΠΘ

Βιβλία – Σημειώσεις

Β1. ΧΗΜΕΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Δ. Κ. Δερπάνης, Α. Κ. Τσίπης

Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη, 1999

Β2.  XHMEIA Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Δ. Κ. Δερπάνης, Α. Κ. Τσίπης

Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη, 2000

B3. XHMEIA B’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Δ. Κ. Δερπάνης, Α. Κ. Τσίπης

Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη, 2001

Β4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Θ. Γ. ΜΑΤΣΗ ΚΑΙ Α. ΤΣΙΠΗΣ

Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τ.Ε.Ι./Θεσσαλονίκης, 1997

Β5.      ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Κ. Τσίπης, Π. Παλαμιτζόγλου, Δ. Δερπάνης, Π. Καριπίδης, Α. Κ. Τσίπης, Ν. Χαριστός

Εκδόσεις Παιδεία/Μαλλιάρης – Παιδεία Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 2003

Β6.      Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ MODELING (Εφαρμογές στη Βιοχημεία, Φαρμακολογία και Μοριακή Βιολογία)

Κ. Τσίπης, Α. Τσίπης

Διδακτικές Σημειώσεις, Εκδόσεις Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2004.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ