Επιλογή Σελίδας

Καθηγητής
Γραφείο: Χ2-307, Εργαστήριο: Χ2-318
Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας
Τμήμα Χημείας, Εργ. Αναλυτικής Χημείας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

e-mail: mprodrom@uoi.gr
Τηλέφωνο: 26510-08301, 26510-08412
Fax: 26510-08796
http://lac-sensor.lab.uoi.gr/

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Ηλεκτροχημικοί Αισθητήρες & Βιοαισθητήρες
Ενζυμικοί Αμπερομετρικοί Βιοαισθητήρες
Ανοσοχημικοί Εμπεδησιομετρικοί Βιοισθητήρες
Διπολική Ηλεκτροχημεία
Σύνθεση Νανοσωματιδίων με Πράσινες Μεθόδους (Ηλεκτρική εκκένωση)
Φορητές Ιατροδιαγνωστικές Συσκευές
Εκτύπωση αισθητήρων και ολοκληρωμένων κυψελίδων μιας χρήσης
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • Αναλυτική Χημεία ΙΙ (Ενόργανη Χημική Ανάλυση)
 • Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Ι (Ποιοτική & Ποσοτική Χημική Ανάλυση)
 • Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΙΙ (Ενόργανη Χημική Ανάλυση)
 • Ηλεκτροχημικοί Αισθητήρες & Βιοαισθητήρες (Μάθημα επιλογής)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • Σύγχρονες Τεχνικές και Εφαρμογές Χημικής Ανάλυσης Ι
 • Προχωρημένο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας I
 • Ανάλυση Βιοδεικτών – Βιοαισθητήρες (ΜΠΣ “Ιατρική Χημεία”)

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • «Development of a Capacitance based Immunodetection Analyzer for the Determination of GMOs in foods», EU-QLK3-2001, 2003-2005; Ιδιότητα: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ, Προϋπολογισμός: 1.612.000 €
 • «Development of Impedimetric Diagnostic tests for the determination of Salmonella in foods», ΓΓΕΤ/ΠΑΒΕΤ, 2006-2007; Ιδιότητα: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ, Προϋπολογισμός: 54.000 €
 • «Development of Impedimetric Diagnostic tests for the determination of Salmonella in foods», ΥΠΕΠΘ/ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, 2005-2007; Ιδιότητα: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ, Προϋπολογισμός: 50.000 €
 • «Organic Solar Cells», ΓΓΕΤ/ΠΕΝΕΔ, 2005-2008; Ιδιότητα: ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ, Προϋπολογισμός: 200.000 €
 • «Titanium and Niobium Microelectrode Based-Biosensors», NATO grant, 2007-2008; Ιδιότητα: ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ, Προϋπολογισμός: 20.000 €
 • «Development of Screen-printed electrodes for the determination of heavy metals», ΥΠΕΠΘ/ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, 2010-2013; Ιδιότητα: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ, Προϋπολογισμός: 35.000 €
 • «Development of Ultra-Sensitive Electrochemical DNA Biosensors Exploiting Micro- and Nano-Technologies», ΓΓΕΤ/ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ, 2012-2015; Ιδιότητα: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ, Προϋπολογισμός: 150.000 €.
 • «Ιατροδιαγνωστικές φορητές συσκευές και «διαγνωστικές κάρτες» υποβοηθούμενης λειτουργίας από έξυπνα κινητά βασισμένες σε καινοτόμους βιοαισθητήρες αποκρινόμενων πολυμερικών μεμβρανών και μεταλλάκτες χαμηλού κόστους για χρήση στο σημείο περίθαλψης», ΥΔΕ-ΕΤΑΚ, Τ1ΕΔΚ-03341; Ιδιότητα: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ, Προϋπολογισμός: 662.431 €.

 

 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 • 15-30/11/1994. University of Cranfield, Department of Biotechnology, Bedford, ENGLAND. Διευθυντής εργαστηρίου, καθηγητής A.P.F Turner.
 • 5-11/3/1995University of Rome ¨Tor Vergata¨, Department of Science and Chemical Technology, ITALY. Διευθυντής εργαστηρίου, καθηγητής GPalleschi
 • 12/3-15/4/1995University of Manchester, Department of Medicine, Hope Hospital, Salford, ENGLAND. Διευθυντής εργαστηρίου, καθηγητής PVadgama.
 • Ιανουάριος – Μάϊος 1999. University ‘Rovira i Virgili’, Department of Chemical Engineering, Tarragona, SPAIN. Διευθυντής εργαστηρίου, Δρ. Ι. Κατάκης. 
 • Ιούνιος – Αύγουστος 2002. University of Regensburg, Institute of Analytical Chemistry, GERMANY. Διευθυντής εργαστηρίου, καθηγητής O.Wolfbeis.
 • Απρίλιος – Αύγουστος 2011. University of Miami, Department of Chemistry, Florida, USA. Διευθυντής εργαστηρίου, καθηγητής Λ. Μπαχάς.

 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ – ΟΜΙΛΙΕΣ 

 • «Construction of a Picrolonate Ion Selective Electrode». Προφορική παρουσίαση στο διεθνές συνέδριο «Τhe design and development of new sensors for in-vivo monitoring». 15-18/4/1991, Ναύπλιο, ΕΛΛΑΔΑ.
 • «Κατασκευή και αναλυτικές εφαρμογές Αμπερομετρικού Βιοαισθητήρα Γλυκολικού οξέος». Προφορική παρουσίαση στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, 10-13/5/2001, Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ
 • «An Overview of the Enzyme-Based Biosensors and Capacitance-Based Immunosensors for Food Analysis»Προσκεκλημένος ομιλητής στο “2nd European Conference on Pesticides and Related Organic Pollutants in the Environment”, 26/09/2002, Κέρκυρα, ΕΛΛΑΔΑ
 • Προσκεκλημένος ομιλητής στην ερευνητική συνάντηση του ερευνητικού προγράμματος “INORGPORE”, 12/04/2003, Δελφοί, ΕΛΛΑΔΑ
 • «Development Of Impedimetric Biosensors Based On Titanium Oxide, Tin Oxide And Various Types Of Thiol Modified Gold Electrodes», Προφορική παρουσίαση στο διεθνές συνέδριο «IMA05, 2-6/10/05, Ηράκλειο ΚρήτηςΕΛΛΑΔΑ.
 • «Assessment of the Interaction Between the Synthetic Epitope [cTRC(89-98)-Cys] of Troponin C and its Specific Antibody Using a Label-free Faradaic Impedimetric Immunosensor and α-Keggin Silicotungstic Heteropolyacid as a Redox Probe». Προφορική παρουσίαση στο διεθνές συνέδριο «KAC’09, 2-4/11/06, Marrakech, MORROCO.
 • “Impedimetric Immunosensors”. Προσκεκλημένος ομιλητής στο διεθνές συνέδριο «2nd International Seminar on Analytical Sciences, 6-8/09/07, Hyderabad, Sindh, PAKISTAN.
 • “Development of a Faradaic Impedimetric Immunosensor for the Detection of Salmonella typhimurium in Milk”. Προφορική παρουσίαση στο διεθνές συνέδριο «IMA07, 30/09-4/10-2007, ΠάτραΕΛΛΑΔΑ.
 • “Impedimetric Immunosensors based on SAM of thiols for the detection of Salmonella”. Προσκεκλημένος ομιλητής στο 1st International Symposium of Electrochemistry. 9-12/07/2008, Cape Town, South Africa. (Chairman: Prof. P. Baker)
 • “Impedimetric Immunosensors based on polytyramine electropolymerized films for the detection of Salmonella”. Προσκεκλημένος ομιλητής 59th Meeting of ISE. 7-12/09/2008, Seville, Spain (Coordinator of  Symposium “Bioelectrochemistry” : Prof. A.M.O. Brett
 • “Impedimetric Immunosensors”. Προσκεκλημένος ομιλητής στο πλαίσιο σεμιναρίων του ΜΠΣ του University “Rovira I Virgili”, Tarragona, Spain. (2008).
 •  “Impedimetric Immunosensors”. Προσκεκλημένος ομιλητής στο πλαίσιο των σεμιναρίων του Τμήματος Χημείας του Παν/μίου Κρήτης, Ηράκλειο (2009).
 • “Impedimetric Immunosensors in food industry ”. Προσκεκλημένος ομιλητής στο διεθνές συνέδριο 7th Aegean Analytical Chemistry Days, 23/09-03/10-2010, Lesvos, Greece (Chairpersons: Prof. A.C. Calokerinos, Dr. N.S. Thomaidis).
 • Προσκεκλημένος ομιλητής στο ΜΠΣ του Πανεπιστημίου του Gdansk, Πολωνία. 15ώρο (5 x 3 ώρες) σεμινάριο με τίτλο «Χημικοί αισθητήρες και Βιοαισθητήρες». 14-18/02/2011.
 • Προσκεκλημένος ομιλητής στο LeanGreenFood Course του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΕΛΛΑΔΑ (6 ώρες). «Χημικοί αισθητήρες και Βιοαισθητήρες». 23-25/11/2011.
 • “Electrochemical Biosensors: from principles to Applications”. Προσκεκλημένος ομιλητής στο XVII Transfrontier Meeting of Sensors and Biosensors, Tarragona (20-21/09/12).
 • Προσκεκλημένος ομιλητής στο διεθνές workshop MINASENS (ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ) (6-8/03/13).
 • “Development of a single hybrid monolayer of graphene prussian blue on graphite screen printed electrodes and performance of the resulting sensors for the determination of hydrogen peroxide”. Προφορική παρουσίαση στο διεθνές συνέδριο «Αegean Analytical Days Conference», 30/09-4/10-2014, Χίος, ΕΛΛΑΔΑ.
 • Προσκεκλημένος ομιλητής στην ημερίδα «Sea-on-A-Chip Progress Workshop», 27-29/04 2015,  Σύβοτα, ΕΛΛΑΔΑ.
 • Προσκεκλημένος ομιλητής στην ημερίδα «Advanced biosensing devices for biomedical and food analysis applications», στα πλαίσια του «3rd Hellenic forum for science, technology and innovation» (ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ) (29/06/15).
 • Προσκεκλημένος ομιλητής στην ημερίδα «Train the Trainers: Research Management», στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος PIPERS, Rome, ΙΤΑΛΙΑ (20-22/03/2016).
 • «Lab-on-a-membrane foldable devices for duplex drop-volume electrochemical biosensing using quantum dot tags». Προφορική παρουσίαση στο διεθνές συνέδριο «Αegean Analytical Days Conference», 28/09-2/10-2016, Canakkale, ΤΟΥΡΚΙΑ.
 • “Analytical utility of “green” sparked metal nanoparticles modified screen printed electrodes”, 3/12/2017, Masaryk University, BRNO, Czech Republic.
 • “BioPoc Technology: Portable medical diagnostic devices based on responsive polymer biosensors and low-cost transducers for point-of care applications” 15/11/2018, Palacky University, Olomouc, Czech Republic, 15/11/2018

 

ΒΡΑΒΕΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 • 3-5ο Βραβείο καλύτερης επιστημονικής εργασίας σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων στο διεθνή διαγωνισμό του Ιδρύματος Αριστείδη Δασκαλόπουλου (2009)
 • Αφιέρωμα στην ενότητα News/Research Profile, στο περιοδικό ANALYTICAL CHEMISTRY. Στοιχεία έκδοσης : 82 (21), 8756 – 8756 (2010)
 • Featured article με αναφορά στο εξώφυλλο του περιοδικού ANALYTICA CHIMICA ACTA τεύχος 728 (2012)
 • 1ο Βραβείο στο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας «Οδύσσειες Καινοτομίας» του Π.Ι και του Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου (2012)
 • Editor-in-Chief, Microchimica Acta, Springer NATURE (01/01/2000 – σήμερα)

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • VOLTAMMETRIC DETERMINATION OF TRACE TL(I) AT DISPOSABLE SCREEN-PRINTED ELECTRODES MODIFIED WITH BISMUTH PRECURSORS”, N. LEzi, C. Kokkinos, A. Economou, M.I. Prodromidis, SENSORS AND ACTUATORS B, 182, 718 (2013).
 • “NOVEL SCREEN-PRINTED ANTIMONY AND TIN VOLTAMMETRIC SENSORS FOR ANADIC STRIPPING DETECTION OF PB(II) AND CD(II)”, M. Maczuga, A. Economou, A. Bobrowski, M.I. Prodromidis, ELECTROCHIMICA ACTA 114, 758 (2013).
 • SCREEN-PRINTED DISPOSABLE SENSORS MODIFIED WITH BISMUTH PRECURSORS FOR RAPID VOLTAMMETRIC DETERMINATION OF 3 ECOTOXIC NITROPHENOLS”, N. Lezi, A. Economou, Jiri Barek, M.I. Prodromidis, ELECTROANALYSIS 26, 766 (2014).
 •  “PERFORMANCE OF LAYER-BY-LAYER DEPOSITED LOW DIMENSIONAL BUILDING BLOCKS OF GRAPHENE-PRUSSIAN BLUE ONTO GRAPHITE SCREEN-PRINTED ELECTRODES AS SENSORS FOR HYDROGEN PEROXIDE”, A. Michopoulos, A. Kouloumpis, D. Gournis, M.I. Prodromidis*, ELECTROCHIMICA ACTA 146, 477 (2014).
 •  “PREORGANISED COMPOSITE MATERIAL OF POLYANILINE-PALLADIUM NANOPARTICLES WITH HIGH ELECTROCATALYTIC ACTIVITY TO METHANOL AND ETHANOL OXIDATION” M.I. Prodromidis, E. Zahran, A. Tzakos, L. Bachas, INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 40, 6745 (2015).
 • GREEN AND FACILE ELECTRODE MODIFICATION BY SPARK DISCHARGE: BISMUTH OXIDE-SCREEN PRINTED ELECTRODES FOR THE SCREENING OF ULTRA-TRACE Cd(II) AND Pb(II)”, D. Riman, D. Jirovsky, J. Hrbac, M.I. Prodromidis*, ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS 50, 20 (2015).
 • ULTRASENSITIVE DETERMINATION OF VITAMIN B12 USING DISPOSABLE GRAPHITE SCREEN-PRINTED ELECTRODES AND ANODIC ADSORPTIVE VOLTAMMETRY”, A. Michopoulos, A. Florou, M.I. Prodromidis*, ELECTROANALYSIS, 27, 1876 (2015).
 • RHODIUM NANOPARTICLE-MODIFIED SCREEN-PRINTED GRAPHITE ELECTRODES FOR THE DETERMINATION OF HYDROGEN PEROXIDE IN TEA EXTRACTS IN THE PRESENCE OF OXYGEN”, V. Gatselou, D. Giokas, A. Vlessidis, M.I. Prodromidis*, TALANTA, 134, 482 (2015).
 • SPARKED-BISMUTH OXIDE-SCREEN PRINTED ELECTRODES FOR THE DETERMINATION OF RIBOFLAVIN IN THE SUB-NANOMOLAR RANGE IN NON-DEOXYGENATED SOLUTIONS”, D. Riman, A. Avgeropoulos, J. Hrbac, M.I. Prodromidis*, ELECTROCHIMICA ACTA 165, 410 (2015).
 • PHOTOPHYSICS OF MOLECULAR-WEIGHT-INDUCED LOSSES IN INDACENO DITHIENOTHIOPHENE-BASED SOLAR CELLS”, N. Casparini, A. Katsouras, M.I. Prodromidis, A. Avgeropoulos, D. Baran, M. Salvador, S. Fladischer, E. Spiecker, C. Chochos, T. Ameri, C. Babec, ADVANCED FUNCTIONAL MATERIAS, 25, 4898 (2015).
 • DISPOSABLE INTEGRATED BISMUTH CITRATE-MODIFIED SCREEN-PRINTED IMMUNOSENSOR FOR ULTRASENSITIVE QUANTUM DOT-BASED ELECTROCHEMICAL ASSAY OF C-REACTIVE PROTEIN IN HUMAN SERUM”, C. Kokkinos, M.I. Prodromidis, A. Economou, P. Petrou, S. Kakabakos, ANALYTICA CHIMICA ACTA, 886, 29 (2015).
 • QUANTUM DOT-BASED ELECTROCHEMICAL DNA BIOSENSOR USING A SCREEN-PRINTED GRAPHITE SURFACE WITH EMBEDDED BISMUTH PRECURSOR”, C. Kokkinos, M.I. Prodromidis, A. Economou, P. Petrou, S. Kakabakos, ELECTRROCHEMISTRY COMMUNICATIONS, 60, 47 (2015).
 • PREPARATION OF SCREEN-PRINTED COMPATIBLE BISMUTH-MODIFIED SOL-GEL MICROSPHERES: APPLICATION TO THE STRIPPING VOLTAMMETRIC DETERMINATION OF Pb(II) AND Cd(II)”, P. Dimovasilis, M.I. Prodromidis*, ANALYTICAL LETTERS, 49, 979 (2016)
 • ELECTROCHEMICAL IMMUNOSENSORS: CRITICAL SURVEY OF DIFFERENT ARCHITECTURES AND TRANSDUCTION STRATEGIES”, C. Kokkinos, A. Economou, M.I. Prodromidis*, TrAC, TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY, 79, 88 (2016).
 • LAB-ON-A-MEMBRANE FOLDABLE DEVICES FOR DUPLEX DROP-VOLUME ELECTROCHEMICAL BIOSENSING USING QUANTUM DOT TAGS” C. Kokkinos, M. Angelopoulou, A. Economou, A. Florou, W. Haasnoot,  M.I. Prodromidis, P. Petrou, S. Kakabakos, ANALYTICAL CHEMISTRY, 88, 6897 (2016).
 • F. Tseliou, A. Avgeropoulos, P. Falaras, M.I. Prodromidis, Low dimensional bi2te3-graphene oxide hybrid film-modified electrodes for ultra-sensitive stripping voltammetric detection of Pb(II) and Cd(II), ELECTROCHIMICA ACTA, 231, 230 (2017)
 • A. Hadjixenis, J. Hrbac, M.I. Prodromidis, Bipolar electrochemical detection of reducing compounds based on visual observation of a metal electrodeposisted track at the onset driving voltage, SENSORS & ACTUATORS B 268, 529 (2018)
 • F. Tseliou, P. Pappas, K. Spyrou, J. Hrbac, M.I. Prodromidis, Lab-on-a-screen-printed electrochemical cell for drop-volume voltammetric screening of flunitrazepam in untreated, undiluted alcoholic and soft drinks, BIOSENSORS AND BIOELECTRONICS 132, 136 (2019)
 • M.G. Trachioti, A.E. Karantzalis, J. Hrbac, M.I. Prodromidis, Low-cost screen-printed sensors on-demand: instantly prepared sparked gold nanoparticles from eutectic Au/Si alloy for the determination of arsenic at the sub-ppb level, SENSORS & ACTUATORS B 281, 273 (2019)
 • E. Tzianni, J. Hrbac, D. Christodoulou, M.I Prodromidis, A portable medical diagnostic device utilizing free-standing responsive polymer film-based biosensors and low-cost transducer for point-of-care applications, SENSORS & ACTUATORS B, In press (2020) 

   
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ