Επιλογή Σελίδας

Επίκουρος Καθηγητής
X3-204δ
Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας
Τμήμα Χημείας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα
e-mail: nkarousis@uoi.gr
Τηλέφωνο: +302651008382
Fax:

Οργανική Χημεία

Βιογραφικό
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ