Επιλογή ΣελίδαςΑνόργανης και Αναλυτικής Χημείας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας, Ιωάννινα 45110
e-mail: emanos@uoi.gr
Τηλέφωνο: (+30)-26510 08416
Fax:Βιογραφικό

ΣΠΟΥΔΕΣ
 • 9/2003  Διδακτορικό στη Χημεία, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, Ιωάννινα Επιβλέπων: Καθηγητής Θεμιστοκλής Καμπανός.
 • 9/2000  Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (MSc) στη Βιοανόργανη Χημεία Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, Ιωάννινα. Επιβλέπων: Καθηγητής Θεμιστοκλής Καμπανός.
 • 9/1998 Πτυχίο στη Χημεία, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας,  Ελλάδα.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
 • 9/2019-                         Αναπληρωτής Καθ., Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • 9/2014-9/2019              Επικ. Καθ., Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • 9/2012-9/2014     Λέκτορας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • 1/2009-8/2012      Μεταδιδακτορικός ερευνητής,  Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Χημείας (Ερευνητική ομάδα Αν. Καθ. Α. Τασιόπουλου).
 • 9/2006-12/2008      Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Northwestern University, Dept. οf Chemistry, Evanston, Illinois, USA (Prof. M. Kanatzidis’ group).
 • 5/2004-9/2006        Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Michigan State University, Dept. of Chemistry, East Lansing, Michigan, USA (Prof. M. Kanatzidis’ group).
 • 3/2003-3/2004         Στρατιωτική θητεία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Τα διδακτικά μου καθήκοντα ως Αν. Καθ. στο Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα μαθήματα:

Α. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • 1.Εισαγωγικό Εργαστήριο Χημείας (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ, ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ) 2. Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας Ι (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ, ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ) 3. Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας ΙΙ (ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ, ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ) 4. Βιοανοργανες Εφαρμογές (ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ, ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ) 5. ΧΗΜΕΙΑ ΛΑΝΘΑΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ (ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ, ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ). Επίβλεψη Πτυχιακών Εργασιών (ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ)

Β. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • ΠΜΣ (ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ) 1. Σύνθεση Προηγμένων και Νανοδομημένων Υλικών 2. Ειδικά Κεφάλαια Συνθετικής Χημείας I 3. Εργαστήριο Σύνθεσης Υλικών 4. Λειτουργικά και Καταλυτικά Μοριακά Υλικά 5. Εργαστήριο Μεθόδων Ανάλυσης και Χαρακτηρισμού Ενώσεων
 • ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 1. Καταλυτικά και Μοριακά Υλικά-Διεργασίες 2. Προχωρημένη Χημεία Σύνθεσης Υλικών-Διεργασίες Ανόργανων Στερεών
 • ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ1. Φυσικοχημικές, φασματοσκοπικές και βιοχημικές μέθοδοι στη Βιοανόργανη Χημεία 2. Εργαστήριο φασματοσκοπικών και φυσικοχημικών τεχνικών ​

ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Εκπρόσωπος του Τομέα Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας στη γενική συνέλευση του Τμήματος Χήμειας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 • Υπεύθυνος για την καταγραφή πρόδρομων ενώσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 • Μέλος της Επιτροπής Κατατακτήριων Εξετάσεων του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 • Μέλος της Επιτροπής Σύνταξης Οδηγού Σπουδών του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 • Μέλος της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 • Διευθυντής Τομέα Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας (2021-22).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Ø  Σύνθεση και μελέτη ιδιοτήτων ανόργανων οξειδικών και μη οξειδικών λειτουργικών υλικών
Ø  Ιοντο-ανταλλακτικά υλικά Ø  Πορώδη μεταλλο-οργανικά υλικά για αποθήκευση αερίων
Ø  Μετασυνθετικοί μετασχηματισμοί μονοκρυστάλλων
Ø  Σύνθεση νέων μεταλλο-οργανικών υλικών με εφαρμογές στην επεξεργασία υδατικών αποβλήτων και καθαρισμό πόσιμου νερού Ø  Σύνθεση νέων μεταλλο-οργανικών ενώσεων με ενισχυμένες ιδιότητες φωταύγειας και πιθανές εφαρμογές ως αισθητήρες πτητικών οργανικών ενώσεων

ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • Journal of American Chemical Society, ACS Applied Materials and Interfaces, Crystal Growth & Design, Inorganic Chemistry, Industrial &Engineering Research, Chemistry of Materials, Journal of Physical Chemistry, Analytical Chemistry (ACS)
 • Chemical Science, Chemical Communications Dalton Transactions,  Micro & Nano Letters, New Journal of Chemistry, CrystEngComm, , RSC Advances (RSC)
 • Journal of the Solid State Chemistry, Inorganica Chimica Acta, Polyhedron, Chemical Engineering Journal, Journal of Hazardous Materials, Powder Technology, Colloids and Surfaces A, Progress in Materials Science, Biotechnology Advances, Analitica Chimica Acta (Elsevier)
 • Separation Science and Technology (Taylor&Francis)
 • Angewandte Chemie, Chemistry- A European Journal,European Journal of Inorganic Chemistry, Small (Wiley)
 • Current Organic Chemistry (Bentham Science)
 • Nature Nanotechnology, Nature Communications (Nature Publishing Group)
 • Minerals (MDPI)
 • Polymer Bulletin (Springer)
 • iScience(Cell Press)

ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

 1. M. J. Manos, M. G. Kanatzidis, “Process for the removal of heavy metals using an open framework chalcogenide”, Patent Number: US20080145305.
 2. M. J. Manos, N. Ding, M. G. Kanatzidis, “New chalcogenide compound for treatment of wastes with extremely low yet highly toxic mercury concentrations”, Patent Number: WO2009048552-A1; US2009095684-A1; US8070959-B
 3. M. G. Kanatzidis, J. Mertz, M. J. Manos, “Chalcogenide compounds for the remediation of nuclear and heavy metal wastes”, Patent Number: US2011290735-A1.
 4. M. J. Manos, D. Sarma, M. G. Kanatzidis, “Column Material for the Capture of Heavy Metal and Precious Metal Ions”, Patent Number: US 20150144568 A1; WO 2015080976 A1.
 5. M. J. Manos, D. Sarma, M. G. Kanatzidis, “Composite materials containing organic polymer-encapsulated metal organic frameworks”, Patent Number: WO2017083467A1.
 6. M. J. Manos, T. Lazarides, S. Rapti, P. Papadopoulos, G. S. Armatas, T. Lazarides, “Sponges modified with superhydrophobic metal oxide and metal-organic nanomaterials with excellent selectivity for sorption of lipophilic pollutants from water”, GR-Patent No. 1009740.
 7. A. D. Pournara,  D. Tsoukleris, D. L. Giokas, M. J. Manos,  “A new method for preparation of superhydrophobic cotton fabrics with antibacterial/antiviral properties”, GR-Patent No. 1010262.

ΒΙΒΛΙΑ

 • 1.M. J. Manos, M. G. Kanatzidis, J. Ibers, in The Chemistry of Actinides and Transactinide Elements, chapter 37 (Actinide Chalcogenide Compounds), fourth edition, vol. 6, edited by L. R. Morss, N. M. Edelstein, J. Fuger, Springer, 2010.
 • 2. Ελληνική έκδοση του συγγράμματος “ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ” (Συγγραφείς: Weller Mark, Rourke Jonathan, Overton Tina, Armstrong Fraser), Διαθέτης (Εκδότης): BROKEN HILL PUBLISHERS LTD.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά: 124
 • Ετεροαναφορές:                                     >5800
 • (πηγή: Google Scholar) h- index:            37
 • Παρουσιάσεις σε συνέδρια:                    33
 • Ομιλίες κατόπιν πρόσκλησης :               15
 • Πατέντες:                                                 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. M. J. Μanos,  J. D. Woollins, A. M. Slawin, T. A. Kabanos, “Polyoxomolybdenum(V)-Sulfite compounds: Synthesis, Structural and Physical Studies”, Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 200241, 2797.
 2. E. J Tolis, M. J. Manos, A. J. Tasiopoulos, C. Raptopoulou, A. Terzis, M. P. Sigalas, Y. Deligiannakis, T. A. Kabanos, “Monomeric Compounds Containing the cis-[V(=O)(OH)]+ Core”, Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 200241, 2801.
 3. M. J. Μanos, H. Moiras, V. Tangoulis, J. D. Woollins, A. M. Slawin, T. A. Kabanos, “Polyoxovanadium(IV)-Sulfite compounds: Synthesis, Structural and Physical Studies”, Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 200342, 425.
 4. M. J. Manos, A. J. Tasiopoulos, E. J. Tolis, N. Lalioti, J. D. Woollins, A. M. Slawin, M. P. Sigalas, T. A. Kabanos “A New Class of Ferromagnetically-Coupled Vanadium Polyoxometalates”,  Chem. Eur. J. 20039, 695.
 5. M. J. Manos,  R. G. Iyer, E. Quarez, J. H. Liao, M. G. Kanatzidis, “{Sn[Zn4Sn4S17]}6-: A robust open framework based on metal-linked penta-supertetrahedral [Zn4Sn4S17]10-clusters with ion-exchange properties”, Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 200544, 3552.
 6. M. J. Manos, K. Chrissafis, M. G. Kanatzidis, “Unique Cs pore selectivity and exceptional high ammonium exchange capacity of the chalcogenide material K6Sn[Zn4Sn4S17]”, J. Am. Chem. Soc. 2006128, 8875.
 7. M. J. Manos, C. Malliakas, M .G. Kanatzidis, “Heavy metal ion capture, ion exchange and exceptional acid stability of the open framework chalcogenide (NH4)4In12Se20”, Chem. Eur. J. 200713, 51   (cover article).
 8. M. J. Manos, J. I. Jang, J. B. Ketterson, M. G. Kanatzidis, “[Zn(H2O)4][Zn2Sn3Se9(MeNH2)]: A robust open framework chalcogenide with a large non linear optical response”, Chem. Commun. 2008, 972.
 9. M. J. Manos, N. Ding, M. G. Kanatzidis, “Layered metal sulfides: Exceptionally selective agents for radioactive strontium removal”, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. 2008105, 3696.(paper highlighted in many articles in the media: Chemistry world (RSC), Chemical & Engineering News, MRS.org, Yahoo, Chemie.De, Βήμα Science etc)
 10. M. J. Manos, M. G. Kanatzidis, “Highly efficient and rapid Cs uptake by the layered sulphide KMS-1”, J. Am. Chem. Soc.  2009131, 6599.
 11. M. J. Manos, M. G. Kanatzidis, “Use of hydrazine in the solvothermal synthesis of chalcogenides: the novel framework material [Mn2SnS4(N2H4)2]”  Inorg. Chem. 200948, 4658.
 12. M. J. Manos, V. G. Petkov, M. G. Kanatzidis, “H2xMnxSn3-xS6 (x= 0.11-0.25): A novel reusable sorbent for highly specific mercury capture under extreme pH conditions”, Adv. Funct. Mater. 200919, 1087.
 13. M. J. Manos, M. G. Kanatzidis, “Sequestration of heavy metals from water with layered metal sulphides”, Chem. Eur. J. 200915, 4479. (“this paper provides not only a practical application of hard-soft acid-base theory (HSAB), but it also provides an accessible introduction to the technical literature for undergraduates, particularly at the first or second-year level”, check the link https://www.ionicviper.org/literaturediscussion/hard-soft-acid-base-theo…)
 14. M. J. Manos, M. S. Markoulides, C. D. Malliakas, G. S. Papaefstathiou,  N. Chronakis, M. G. Kanatzidis, P. N. Trikalitis, A. J. Tasiopoulos, “A highly porous interpenetrated metal-organic framework from the use of a novel nanosized organic Linker”, Inorg. Chem. 201150, 11297.
 15. M. Manoli, R. Inglis, M. J. Manos, V. Nastopoulos, W. Wernsdorfer, E. K. Brechin, A. J. Tasiopoulos, “A [Mn32] Double-Decker Wheel”, Angew. Chem. Int. Ed. 201150, 4441. (cover article)
 16. M. J. Manos, E. J. Kyprianidou, G. S. Papaefstathiou, A. J. Tasiopoulos, “Insertion of functional groups into a Nd3+ metal-organic framework via single-crystal-to-single-crystal coordinating solvent exchange”, Inorg. Chem. 201251, 6308.
 17. E. J. Kyprianidou, G. S. Papaefstathiou, M. J. Manos,* A. J. Tasiopoulos, “A flexible Cd2+ metal organic framework with a unique (3,3,6)-connected topology, unprecedented secondary building units and single crystal to single crystal solvent exchange properties”, CrysEngComm 2012,14, 8368 (*one of the corresponding authors). (cover article). 
 18. M. J. Manos, E. E. Moushi, G. S. Papaefstathiou, A. J. Tasiopoulos, “New Zn2+ metal organic frameworks with unique network topologies from the combination of trimesic acid and amino-alcohols”, Cryst. Growth Des2012, 12, 5471.
 19. M. J. Manos, M. G. Kanatzidis, “Layered metal sulfides capture uranium from seawater”, J. Am. Chem. Soc. 2012134, 16441.
 20. J.  L. Mertz, Z. H. Fard, C. Malliakas, M. J. Manos, M. G. Kanatzidis, “Selective removal of Cs+, Sr2+, and Ni2+ by K2xMgxSn3−xS6 (x = 0.5−1) (KMS-2) relevant to nuclear waste remediation”, Chem. Mater. 201325, 2116. 
 21. C. G. Efthymiou, E. J. Kyprianidou, C. J. Milios, M. J. Manos*, A. J. Tasiopoulos, “Flexible lanthanide MOFs as highly selective and reusable liquid MeOH sorbents”, J. Mater. Chem. A, 20131, 5061.  (*one of the corresponding authors).
 22. E. J. Kyprianidou, T. Lazarides, S. Kaziannis, C. Kosmidis, G. Itskos,  M. J. Manos,* Anastasios J. Tasiopoulos, “Single Crystal Coordinating Solvent Exchange as a General Method for the Enhancement of the Photoluminescence Properties of Lanthanide MOFs ”, J. Mater. Chem. A 2014, 2, 5258 (*one of the corresponding authors).
 23. G. S. Papaefstathiou, K. S. Subrahmanyam, G. S. ArmatasC. D. Malliakas, M. G. Kanatzidis, M. J. Manos,* “A unique microporous copper trimesate selenite with high selectivity for CO2”, CrysEngComm 2014, 16, 3483 (*corresponding author).
 24. A. Douvali, A. C. Tsipis, S. V. Eliseeva, S. Petoud, G. S. Papaefstathiou, C. D. Malliakas, I. Papadas, G. S. Armatas, I. Margiolaki, M. G. Kanatzidis, T. Lazarides,* M. J. Manos,* “Turn-On Luminescence Sensing and Real-Time Detection of Traces of Water in Organic Solvents by a Flexible Metal–Organic Framework“, Angew. Chem. Int. Ed. 201554, 1651.
 25. A. DouvaliG. S. PapaefstathiouM. P. GulloA. BarbieriA. C. Tsipis†, C. D. MalliakasM. G. KanatzidisI. PapadasG. S. ArmatasA. G. HatzidimitriouT. Lazarides*Manolis J. Manos*, “Alkaline Earth Metal Ion/Dihydroxy–Terephthalate MOFs: Structural Diversity and Unusual Luminescent Properties”, Inorg. Chem. 201554, 5813.
 26. S. Rapti,   A. Pournara,   D. Sarma,  I. Papadas,   G. S. Armatas,   A. Tsipis,  T. Lazarides,   M. KanatzidisManolis J. Manos*, “Selective capture of hexavalent chromium from an anion-exchange column of metal organic resin-alginic acid composite”, Chem. Sci.201672427-2436.
 27. S. Rapti,   A. Pournara,   D. Sarma,  I. Papadas,   G. S. Armatas;   Y. S. Hassan, M. H. Alkordi, M. G.   Kanatzidis, M. J.  Manos*, “Rapid, green and inexpensive synthesis of high quality UiO-66 amino-functionalized materials with exceptional capability for removal of hexavalent chromium from industrial waste”, Inorg. Chem. Front. 20163, 635 (Themed Collection: Emerging Investigators-Hot article).
 28. M. J. Manos, Mercouri G. Kanatzidis, “Metal sulfide ion exchangers: superior sorbents for the capture of toxic and nuclear waste-related metal ions”, Chem. Sci. 2016, 74804 (Perspective article).
 29. P. KumarA. PournaraK.-H. KimV. BansalS. RaptiM. J. Manos, “Metal-organic frameworks: Challenges and opportunities for ion-exchange/sorption applications”, Prog. Mater. Sci. 201786, 25.
 30. E. PapazoiA. DouvaliS. RaptiE. SkliriG. S. ArmatasG. S. PapaefstathiouX. WangZ.-F. Huang S. KaziannisC. KosmidisA. HatzidimitriouT. LazaridesM. J. Manos*, “A microporous Mg2+ MOF with cation exchange properties in a single-crystal-to-single-crystal fashion”, Inorg. Chem. Front. 20174, 530 (Themed Collection: In honour of Mercouri G. Kanatzidis for his contributions to Inorganic Chemistry for over 30 years).
 31. A. Margariti, S. Rapti, A. D. Katsenis, T. FriščićY. GeorgiouM. J. Manos* ,G. S. Papaefstathiou*, “Cu2+ sorption from aqueous media by a recyclable Ca2+ framework”, Inorg. Chem. Front. 20174, 773 (Themed Collection: In honour of Mercouri G. Kanatzidis for his contributions to Inorganic Chemistry for over 30 years).
 32. S. Rapti, D. Sarma,S. Diamantis, E. Skliri, G. S. Armatas, A. Tsipis, Y. S. Hassan, M. H. Alkordi, C. D. Malliakas, M. Kanatzidis, T. Lazarides*, J. C. Plakatouras*, M. J. Manos*“All in one porous material:Exceptional sorption and selective sensing of hexavalent chromium by a Zr4+ MOF”, J. Mater. Chem. A20175, 14707.
 33. I. Archchige, G. S. Armatas, K. Biswas, S. Kota, S. Latturner, C. D. Malliakas, M. J. ManosY. Oh, P. F. P. Poudeu, P. N. Trikalitis, Q. Zhang, L.-D. Zhao, S. C. Peter,“Mercouri G. Kanatzidis: Excellence and Innovations in Inorganic and Solid State Chemistry”, Inorg. Chem. 201756, 7582 (view point article).
 34. Pawan Kumar, Kowsalya Vellingiri, Ki-Hyun Kim, Richard J.C. Brown, Manolis J. Manos, “Modern progress in metal-organic frameworks and their composites for diverse applications”, Microporous Mesoporous Mater. 2017253, 251.
 35. A. Pournara, S. Rapti, E. Skliri, G. S. Armatas, A. Tsipis, M. J. Manos*, “Highly efficient sorption of methyl orange by a metal organic resin-alginic acid composite”, ChemPlusChem 201782, 1188  (Special issue: Early Career Series).
 36. S. A. Diamantis, A. Margariti, A. Pournara, G. S. Papaefstathiou*, M. J. Manos* and T. Lazarides*, “Luminescent metal–organic frameworks as chemical sensors: common pitfalls and proposed best practices”, Inorg. Chem. Front. 20185, 1493.
 37. A. Pournara, A. Douvali, S. A. Diamantis, G. S. Papaefstathiou, A. G. Hadzidimitriou,  S. Kazzianis, C. Kosmidis, T. Lazarides, M. J. Manos*, “A new Cd2+-dihydroxyterephthalate MOF: Synthesis, crystal structure and detailed photophysical studies”,   Polyhedron 2018, 151, 401 (ειδικό τεύχος προς τιμή του Καθηγητή Σπύρου Περλεπέ για τα εξηκοστα πέμπτα γενέθλια του).
 38. S. Rapti,  S. A. Diamantis, A. Dafnomili, A. Pournara, E. Skliri, G. S. Armatas, A. C. Tsipis, I. Spanopoulos, C. D. Malliakas, M. G. Kanatzidis, J. C. Plakatouras*, F. Noli*, T. Lazarides*, M. J. Manos*, “Exceptional TcO4- sorption capacity and highly efficient ReO4- luminescence sensing by Zr4+ MOFs”, J. Mater. Chem. A2018 6, 20813.
 39. A. D. Pournara, A. Margariti, G. D. Tarlas, A. Kourtelaris, V. Petkov, C. Kokkinos, A. Economou, G. S. Papaefstathiou*, M. J. Manos *, “A Ca2+ MOF combining highly efficient sorption and capability for voltammetric determination of heavy metal ions in aqueous media”, J. Mater. Chem. A20197, 15432.
 40. E. Papazoi, A. Douvali, S. A. Diamantis, G. S. Papaefstathiou, S. V. Eliseeva, S. Petoud, A. G. Hatzidimitriou, T. Lazarides, M. J. Manos*, “Unravelling the mechanism of water sensing by the Mg2+ dihydroxy-terephthalate MOF (AEMOF-1΄)”, Mol. Syst. Des. Eng.,  2020, 5, 461.
 41. A. D. Pournara, G. D. Tarlas, G. S. Papaefstathiou, M. J. Manos*, “Chemically modified electrodes by MOFs for the determination of inorganic and organic analytes via voltammetric techniques: A critical review”, Inorg. Chem. Front.2019, 6, 3440.
 42. Y. Georgiou, S. Rapti, A. Mavrogiorgou, G. Armatas, M. J. Manos, M. Louloudi, Y. Deligiannakis, “A Hybrid {Silk@Zirconium MOF} Material as Highly Efficient AsIII-sponge”, Sci Rep. 2020, 10:9358,DOI: 10.1038/s41598-020-66091-w.
 43. N. Panagiotou, I. Liatsou, A. Pournara, G. K. Angeli, R. M. Giappa, E. Tylianakis, M. J. Manos, G. E. Froudakis, P. N. Trikalitis, I. Pashalidisa, A. J. Tasiopoulos, “Water-stable 2-D Zr MOFs with exceptional UO2 2+ sorption capability”, J. Mater. Chem. A, 2020, 8, 1849.
 44. C. Kokkinos, A. Economou, A. Pournara, M. J. Manos*, I. Spanopoulos, M. Kanatzidis, T. Tziotzi, V. Petkov, A. Margariti, P. Oikonomopoulos, G. S.Papaefstathiou, “3D-printed lab-in-a-syringe voltammetric cell based on a working electrode modified with a highly efficient Ca-MOF sorbent for the determination of Hg(II)”, Sensors and Actuators B: Chemical, 2020, 321, 128508.
 45. A. D. Pournara, S. Rapti, A. Valmas, I. Margiolaki, E. Andreou, G. S. Armatas, A. C. Tsipis, J. C. Plakatouras, D. L. Giokas, M. J. Manos*, “Alkylamino-terephthalate ligands stabilize 8-connected Zr4+ MOFs with highly efficient sorption for toxic Se species“, J. Mater. Chem. A, 2021, 9, 3379 (HOT ARTICLE).
 46. A. D. Pournara, S. Rapti, T. Lazarides, M. J. Manos*, “A dithiocarbamate-functionalized Zr4+ MOF with exceptional capability for sorption of Pb2+in aqueous media”,  J. Environ. Chem. Eng., 2021, 9, 105474.
 47. A. D. Pournara,  C.-G. Bika,a   X. Chen,   T. Lazarides,    S. Kaziannis,   P. Feng, M. J. Manos *, “A bifunctional robust metal sulfide with highly selective capture of Pb2+ ions and luminescence sensing ability for heavy metals in aqueous media”, Inorg. Chem. Front., 2021, 8, 4052 (HOT ARTICLE).
 48. D. Gkogkou, S. Rizogianni, C. Tziasiou, V. Gouma, A. D. Pournara, D. Tsoukleris, D. L. Giokas*, M. J. Manos*, “Highly efficient removal of crude oil and dissolved hydrocarbons from water using superhydrophobic cotton filters”, J. Environ. Chem. Eng., 2021, 9,106170.
 49. D. Evangelou, A. Pournara, C. Tziasiou, E. Andreou, G. S Armatas, M. J. Manos*, “Robust Al3+ MOF with selective As(V) sorption and efficient luminescence sensing properties toward Cr(VI)”, Inorg. Chem., 2022, 61, 2017.
 50. V. Gouma, A. D. Pournara, M. J. Manos, D. L. Giokas, “Fabric phase sorpitive extraction and passive sampling of ultraviolet filters from natural waters using a zirconium metal organic framework-cotton composite”, Journal of Chromatography A, 2022, 1670, 462945.
 51. A. Pournara, E. Andreou, G. S Armatas, M. J. Manos*, “Zirconium(IV) metal organic frameworks with highly selective sorption for diclofenac under batch and continuous flow conditions”, Crystals, 2022, 12, 424.
 52. A. D.Pournara, E. Moisiadis, V. Gouma, M. J.Manos*, D. L. Giokas, “Cotton fabric decorated by a Zr4+ MOF for selective As(V) and Se(IV) removal from aqueous media”, J. Environ. Chem. Eng., 202210, 107705.
 53. S. A. Diamantis, A. D. Pournara, E. D. Koutsouroubi, C. Moularas, Y. Deligiannakis, G. S. Armatas, A. G. Hatzidimitriou, M. J. Manos*, T. Lazarides*, “Detection and sorption of heavy metal ions in aqueous media by a fluorescent Zr(IV) metal−organic framework functionalized with 2‑picolylamine receptor”, Inorg. Chem.2022,61, 7847.
 54. A. Pournara, S. Rizogianni, D. Evangelou, E. K. Andreou, G. S. Armatas, M. J. Manos*, “Zr4+-terephthalate MOFs with 6-connected structures, highly efficient As(III/V) sorption and superhydrophobic properties”, Chem. Commun., 2022, 58, 8862.
 55.  A. E. Psalti, D. Andriotou, S. A. Diamantis, A. C. Giachia, A. Pournara, M. J. Manos, A. Hatzidimitriou, T. Lazarides, “Mixed-Metal and Mixed-Ligand Lanthanide Metal−Organic Frameworks Based on 2,6-Naphthalenedicarboxylate: Thermally Activated Sensitization and White-Light Emission”, Inorg. Chem., 2022, 61, 11959.
 56. C. Giachia, A. E. Psalti, A. D. Pournara, M. J. Manos, C. Pappa, K. Triantafyllidis, T. Lazarides, “Detection of nitrophenols with a fluorescent Zr(IV) metal–organic framework functionalized with benzylamino groups”, J. Mater. Chem. C, 2022, 10, 12307.
 57. A. D. Pournara, D. A. Evangelou, C. Roukounaki, E. K. Andreou, G. S. Armatas, T. Lazarides, M. J. Manos*, “Highly efficient sorption and luminescence sensing of oxoanionic species by 8-connected alkyl-amino functionalized Zr4+ MOFs”, Dalton Trans., 2022, 51, 17301.
 58. P Georgianos, A. D. Pournara, E. K. Andreou, G. S. Armatas, M. J. Manos*, “Composite Materials Based on a Zr4+ MOF and Aluminosilicates for the Simultaneous Removal of Cationic and Anionic Dyes from Aqueous Media”, Molecules, 202328, 815.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Novel low cost materials for in-situ treatment of oil drilling wastewater – MOFBAG, “Proof of Concept”-Patras Science Park, 2019.
 • Zr4+ MOFs with Exceptional Capability for Removal of Toxic Ions from Aqueous Media-IEMOFs , H.F.R.I., “First Call for H.F.R.I. Research Projects to support Faculty members” (Project number: 348), 2020.
 • Composite materials based on porous metal organic frameworks and organic polymers for detection and sorption of heavy metal ions  EDBM103, “Support for researchers with emphasis on young investigators”, 2020.
 • Development of novel superhydrophobic, anti-bacterial and anti-viral coating on cotton fabrics, Region of Epirus, 2020.
 • Metal-organic frameworks (MOFs) for the separation and recovery of critical metals (MOFSORBMET), Researcher Project for Scientific Renewal -2021-2024 -Funded by the research council of Norway.
 • Metal-organic frameworks as sorbents for the removal  of heavy metal ions from wastewater, “RESEARCH−CREATE−INNOVATE”, Project code:ΤΑΕΔΚ06193, Greece 2.0 (National Recovery and Resilience Plan), 2022.
 • Αdvanced nanocomposite materials for oil wastewater treatment through selective adsorption of heavy metals and crude oil, Research and Innovation Synergies in the Region of Attica, 2023.

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ