Επιλογή Σελίδας

Καθηγητής


Laboratory of Inorganic Chemistry
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

e-mail: shadjika@uoi.gr
Τηλέφωνο: 30-26510-08374, 30-26510-08362
Fax:
http://users.uoi.gr/shadjika/Hadjikakou_1/Hadjikakou_01.htmΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ