Επιλογή Σελίδας

​Στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 8 Ιουνίου 2022 για την ανάδειξη Διευθυντών των Τομέων του Τμήματος Χημείας με μονοετή θητεία ήτοι από 01-9-2022 έως 31-8-2023 εξελέγησαν οι:

1.       Δημοσθένης Γκιώκας, Αναπληρωτής Καθηγητής ,  Διευθυντής του Τομέα Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας

2.       Παπαγεωργίου Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής του Τομέα Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων

3.       Τάσης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής του Τομέα Φυσικοχημείας