Επιλογή Σελίδας

Με βάση τα αποτελέσματα αξιολόγησης των Προτάσεων συγγραφής Ηλεκτρονικών Συγγραμμάτων, στο πλαίσιο του Β’ Οροσήμου της 1ης Πρόσκλησης του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+, η πρόταση των Μελών ΔΕΠ του Εργαστηρίου, κκ. Σταλίκα Κωνσταντίνου (Καθηγητή) και Σακκά Βασίλη (Αναπληρωτή Καθηγητή), με τίτλο «Εφαρμοσμένη Στατιστική και Χημειομετρία στην Επιστήμη της Χημείας» έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία στη Θεματική περιοχή «Φυσικές Επιστήμες και Γεωπονικές Επιστήμες»