Επιλογή Σελίδας

Η εργασία

Hydrogels containing water soluble conjugates of silver(I) ions with amino acids, metabolites or natural products for non infectious contact lenses†

C. N. Banti, M. Kapetana, C. Papachristodoulou, C. P. Raptopoulou, V. Psycharis,  P. Zoumpoulakis, T. Mavromoustakose and S. K. Hadjikakou

Dalton Trans., 2021, 50, 13712–13727

https://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/dt#!issueid=dt050039&type=current&issnprint=1477-9226

επιλέχθηκε να αποτελέσει το θέμα του εξωφύλλου του τεύχους 39 στο οποίο περιλαμβάνεται, λόγω του μεγάλου επιστημονικού ενδιαφέροντος της.

https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2021/dt/d1dt90176a?page=search

Καθηγητής Σωτήρης Χατζηκακού