Επιλογή Σελίδας

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εξέταση Οργανικής Χημείας ΙΙ (24 Σεπτέμβρη 2021)

Παρακαλούνται οι φοιτητές (-τριες) που πρόκειται να συμμετέχουν στην δια ζώσης εξέταση της Οργανικής Χημείας ΙΙ να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα

https://docs.google.com/forms/d/1k6gRD6oWzYW2Qjg9C3-_t42SxecV50Ie8p3R5JbN1kE/edit

κάνοντας χρήση των ιδρματικού του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έτσι ώστε να γνωρίζουμε τον κατά προσέγγιση αριθμό φοιτητών (-τριων) που θα συμμετάσχουν

Οι διδάσκοντες

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟY ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

Οι εξετάσεις του μαθήματος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS την Τρίτη, 12/10/2021 και ώρα 17:00, σύμφωνα με το ΝΕΟ πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί.

Αίθουσα: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 12ΟΚΤ21. Κωδικός: ip14jcs

Οδηγίες – Προϋποθέσεις:

1.      Δικαίωμα στις εξετάσεις έχουν μόνο όσοι έχουν παρακολουθήσει με φυσική παρουσία το Εργαστήριο Βιοχημείας.

2.      Οι φοιτητές πρέπει να συνδεθούν μέσω Η/Υ που διαθέτει σύνδεση σε internet, μικρόφωνο και κάμερα.

3.      Μεταξύ 17:00 και 17:15 θα γίνει η διαδικασία ταυτοποίησης των φοιτητών. Ο έλεγχος ταυτοποίησης μπορεί να γίνεται καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, όποτε αυτό ζητηθεί, μέσω επίδειξης της φοιτητικής ταυτότητας στους επιτηρητές μέσω της κάμερας του υπολογιστή.

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους:

o   Τη φοιτητική τους ταυτότητα και

o   Κόλλες αναφοράς με τα στοιχεία τους.

4.  Κατά τη διάρκεια όλης της εξέτασης οι φοιτητές θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι στο σύστημα.

5. Οι απαντήσεις θα δίδονται στον χώρο που προβλέπεται στην πλατφόρμα. Σχήματα ή χημικές εξισώσεις μπορούν να απαντηθούν χειρόγραφα σε λευκή κόλλα(ες). Στην περίπτωση αυτή, τα γραπτά θα φωτογραφίζονται ή σαρώνονται (σκανάρονται). Το αρχείο με τις απαντήσεις θα αναρτάται ως εικόνα ή αρχείο pdf απ’ ευθείας στο αντίστοιχο πεδίο κάτω από τα θέματα μέσω του υπολογιστή (upload στο assignments).

Οι διδάσκοντες του Εργαστηρίου Βιοχημείας

ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΜΣ “Προχ. Εργ. Ανάλυσης & Τεχνολογίας Τροφίμων”

Η εξέταση του μεταπτυχιακού μαθήματος “Προχωρημένο Εργαστήριο Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων” θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20-9-2021 και ώρα 6μμ. Η εξέταση θα είναι προφορική και θα πραγματοποιηθεί μέσω MSteams στις αντίστοιχες αίθουσες των διδασκόντων που είχε πραγματοποιηθεί το θεωρητικό μέρος του εργαστηρίου.

Οι διδάσκοντες

Α. Μπαδέκα

Ι. Ρούσσης

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να εξεταστούν στο μάθημα “Ανόργανη Χημεία I” περιόδου Οκτωβρίου 2021 (ημ/νια εξέτασης Δευτέρα 4-10-2021 και ώρα 17.00) να εγγραφούν (με χρήση αποκλειστικά των ιδρυματικών τους e-mail) στην ψηφιακή αίθουσα εξέτασης (MS teams) «ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021» με κωδικό εγγραφής

wele299

Η εγγραφή στην αίθουσα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μια ημέρα πριν την εξέταση. Εγγραφή και συμμετοχή κατά την διάρκεια της συνεδρίας δεν επιτρέπεται. Η συνεδρία θα ενεργοποιηθεί στις 16.45 και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνδεθούν από τις 16.50  μέχρι τις 17.00. Μεταξύ 17.00-17.30 θα λάβει χώρα η πιστοποίηση της ταυτότητας των συμμετεχόντων με προσωπική κλήση και επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας στην κάμερα του ψηφιακού μέσου σύνδεσης στην εξέταση. Οι φοιτητές θα πρέπει να παραμείνουν συνδεδεμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια την εξέτασης και να αποχωρήσουν από αυτή μόνο όταν τους επιτραπεί από τους επιβλέποντες. Ευχόμαστε καλή επιτυχία!

 

Οι διδάσκοντες

Καθ. Α. Γαρούφης

Αναπ. Καθ. Γερ. Μαλανδρίνος

ΕΞΕΤΑΣΗ «Αρχές Φασματοσκοπίας» (23-9-2021)

Η εξέταση στο μάθημα «Αρχές Φασματοσκοπίας» θα λάβει χώρα εξ αποστάσεως σύμφωνα με το πρόγραμμα μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS τη Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021.

Οδηγίες – Προϋποθέσεις:

Η είσοδος-εγγραφή στην αίθουσα εξέτασης πρέπει να γίνει αποκλειστικά μέσω του ιδρυματικού e-mail των φοιτητών, το αργότερο μέχρι και τη Τετάρτη, 22-9-2021, ώρα 22:00. Η προθεσμία είναι οριστική και δεν πρόκειται να ανανεωθεί! Αυτό γίνεται επειδή θα πρέπει να οργανωθεί η διαδικασία της επιτήρησης.

 

Όνομα Αίθουσας Εξέτασης: Εξέταση ΑΡΧΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ 23092021

Σύνδεσμος: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3amOzRM6Lt78xs9nINE4vPMSGd-84XbFdaSwdBij02M001%40thread.tacv2/conversations?groupId=6f7d70c8-29f4-40b8-9d9a-92e2a89d82c0&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Κωδικός εγγραφής: ltuwg2k

 

Οι φοιτητές πρέπει να συνδεθούν μέσω Η/Υ που διαθέτει σύνδεση σε διαδίκτυο, μικρόφωνο και κάμερα. Η κάμερα και το μικρόφωνο θα πρέπει να είναι ανοικτά καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Την ημέρα της εξέτασης, η είσοδος των φοιτητών στην αίθουσα εξέτασης θα πρέπει να γίνει με τον παραπάνω κωδικό, από 12:00 ως 12:25, αυστηρά.

Η δυνατότητα εισόδου θα κλείσει στις 12:25.

Μεταξύ 12:00 και 12:30 θα γίνει η διαδικασία ταυτοποίησης των φοιτητών. Ο έλεγχος ταυτοποίησης μπορεί να γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, όποτε αυτό ζητηθεί, μέσω επίδειξης της φοιτητικής ταυτότητας στους επιτηρητές μέσω της κάμερας του υπολογιστή. Στις 12:30, θα εμφανιστούν τα θέματα στην πλατφόρμα. Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 60 λεπτά της ώρας (12:30 – 13:30).

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους:

Τη φοιτητική τους ταυτότητα και κατά τη διάρκεια όλης της εξέτασης οι φοιτητές θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι, διαφορετικά θα εξαιρούνται της εξέτασης. Τα θέματα θα απαντώνται σε λευκές σελίδες Α4 και πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ψηφιοποίησης των απαντήσεων σε pdf ή jpg μορφή.

Οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερωθούν για την διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων από την κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας (https://www.uoi.gr), όπου έχουν αναρτηθεί αναλυτικές οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με την διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην επιτροπή τεχνικής υποστήριξης εξ’ αποστάσεως εξετάσεων του Π.Ι.

 

Ο διδάσκων του μαθήματος

Δ. Τάσης

ΕΞΕΤΑΣΗ «Φυσικοχημεία Ι – μονά ΑΜ» (23-9-2021)

Η εξέταση στο μάθημα «Φυσικοχημεία Ι – μονά ΑΜ» θα λάβει χώρα εξ αποστάσεως σύμφωνα με το πρόγραμμα μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS τη Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021.

Οδηγίες – Προϋποθέσεις:

Η είσοδος-εγγραφή στην αίθουσα εξέτασης θα γίνει αποκλειστικά μέσω του ιδρυματικού e-mail των φοιτητών, το αργότερο μέχρι και τη Τετάρτη, 22-9-2021, ώρα 22:00. Η προθεσμία είναι οριστική και δεν πρόκειται να ανανεωθεί! Αυτό γίνεται επειδή θα πρέπει να οργανωθεί η διαδικασία της επιτήρησης.

 

Όνομα Αίθουσας Εξέτασης: Εξέταση Φυσικοχημεία Ι μονά ΑΜ 230921

Σύνδεσμος:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a29C07ON8RF5b5rJPzQWvnWzvnyBw3ks2jCy4cfXjLzw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3b1f2ce7-aafc-4d02-8803-b2078842cb40&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Κωδικός εγγραφής: k0untag

 

Οι φοιτητές πρέπει να συνδεθούν μέσω Η/Υ που διαθέτει σύνδεση σε διαδίκτυο, μικρόφωνο και κάμερα. Η κάμερα και το μικρόφωνο θα πρέπει να είναι ανοικτά καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Την ημέρα της εξέτασης, η είσοδος των φοιτητών στην αίθουσα εξέτασης θα πρέπει να γίνει με τον παραπάνω κωδικό, από 10:30 ως 10:45, αυστηρά.

Η δυνατότητα εισόδου θα κλείσει στις 10:50.

Μεταξύ 10:30 και 11:00 θα γίνει η διαδικασία ταυτοποίησης των φοιτητών. Ο έλεγχος ταυτοποίησης μπορεί να γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, όποτε αυτό ζητηθεί, μέσω επίδειξης της φοιτητικής ταυτότητας στους επιτηρητές μέσω της κάμερας του υπολογιστή. Στις 11:00, θα εμφανιστούν τα θέματα στην πλατφόρμα. Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 60 λεπτά της ώρας (11:00 – 12:00).

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους:

Τη φοιτητική τους ταυτότητα και κατά τη διάρκεια όλης της εξέτασης οι φοιτητές θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι, διαφορετικά θα εξαιρούνται της εξέτασης. Τα θέματα θα απαντώνται σε λευκές σελίδες Α4 και πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ψηφιοποίησης των απαντήσεων σε pdf ή jpg μορφή.

Οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερωθούν για την διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων από την κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας (https://www.uoi.gr), όπου έχουν αναρτηθεί αναλυτικές οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με την διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην επιτροπή τεχνικής υποστήριξης εξ’ αποστάσεως εξετάσεων του Π.Ι.

 

Ο διδάσκων του μαθήματος

Δ. Τάσης

Πρόσκληση ερευνητή – μεταδιδακτορικού ερευνητή

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για χημικό μηχανικό ή χημικό– μεταδιδακτορικό ερευνητή, για κάλυψη αναγκών ερευνητικού έργου.

Prof. em. Demetres Briassoulis

AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS,

AGRICULTURAL ENGINEERING DEPARTMENT

75, IERA ODOS Str., 11855 ATHENS,

GREECE

TEL.: +30.210.5294011, FAX: +30.210.5294023

Mobile: 0030-6947561933

E-mail address: briassou@aua.gr

Web: http://www.smrg.aua.gr/

Συμμετοχή/Εγγραφή στην εξ αποστάσεως εξέταση στη Φυσικοχημεία ΙΙΙ (Οκτώβριος 2021)

Συμμετοχή/Εγγραφή στην εξ αποστάσεως εξέταση στη Φυσικοχημεία ΙΙΙ (Οκτώβριος 2021)

ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙΙ_11-10-2021

Η εξέταση στη Φυσικοχημεία ΙΙΙ θα λάβει χώρα εξ αποστάσεως σύμφωνα με το πρόγραμμα μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 9:00.

Οδηγίες – Προϋποθέσεις:

Η είσοδος-εγγραφή στην αντίστοιχη αίθουσα εξέτασης πρέπει να γίνει με βάση τον αριθμό μητρώου αποκλειστικά μέσω του ιδρυματικού e-mail των φοιτητών, το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 7-10-2021, ώρα 14:00. Η προθεσμία είναι οριστική και δεν πρόκειται να ανανεωθεί! Αυτό γίνεται επειδή θα πρέπει να οργανωθούν οι αίθουσες και η διαδικασία της επιτήρησης.

 

Όνομα Αίθουσας Εξέτασης: Εξέταση_ΦΧΙΙΙ_111021_μονά

Κωδικός εγγραφής για όσους έχουν μονό αριθμό μητρώου:  3so0lui

 

Όνομα Αίθουσας Εξέτασης: Εξέταση_ΦΧΙΙΙ_010721_ζυγά

Κωδικός εγγραφής για όσους έχουν ζυγό αριθμό μητρώου:  wa1pqdq

 

Οι φοιτητές πρέπει να συνδεθούν μέσω Η/Υ που διαθέτει σύνδεση σε Internet, μικρόφωνο και κάμερα. Η κάμερα και το μικρόφωνο θα πρέπει να είναι ανοικτά καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Όσοι αρνούνται τη χρήση της κάμερας ή δεν διαθέτουν κάμερα ή είναι αδύνατη η χρήση της λόγω τεχνικών προβλημάτων οφείλουν να επικοινωνήσουν με το διδάσκοντα μέσω email για να οριστεί η εξέτασή τους προφορικά.

Την ημέρα της εξέτασης, η είσοδος των φοιτητών στην αντίστοιχη αίθουσα εξέτασης θα πρέπει να γίνει με τον παραπάνω κωδικό, από 09:00 ως 09:15. Η δυνατότητα εισόδου θα κλείσει στις 09:30.

Μεταξύ 09:30 και 10:00 θα γίνει η διαδικασία ταυτοποίησης των φοιτητών. Ο έλεγχος ταυτοποίησης μπορεί να γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, όποτε αυτό ζητηθεί, μέσω επίδειξης της φοιτητικής ταυτότητας στους επιτηρητές μέσω της κάμερας του υπολογιστή.

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους:

Τη φοιτητική τους ταυτότητα και κατά τη διάρκεια όλης της εξέτασης οι φοιτητές θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι, διαφορετικά θα εξαιρούνται της εξέτασης.

Οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερωθούν για την διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων από την κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας (https://www.uoi.gr), όπου έχουν αναρτηθεί αναλυτικές οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με την διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην επιτροπή τεχνικής υποστήριξης εξ’ αποστάσεως εξετάσεων του Π.Ι.

Πρόσθετες πληροφορίες θα αναρτηθούν στο chat της ομάδας της εξέτασης.

 

Ο διδάσκων του μαθήματος

Α. Καλαμπούνιας

Φασματοσκοπικές και Φυσικοχημικές Μέθοδοι Χαρακτ. Υλικών (ΠΜΣ)17/9/2021

Φασματοσκοπικές και Φυσικοχημικές Μέθοδοι Χαρακτ. Υλικών (ΠΜΣ)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 17/9/2021

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που ενδιαφέρονται να εξεταστούν στο μεταπτυχιακό μάθημα «Φασματοσκοπικές και Φυσικοχημικές Μέθοδοι Χαρακτηρισμού Υλικών» (ΠΜΣ) να το δηλώσουν μέσω email στο συντονιστή του μαθήματος μέχρι και την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021, ώστε να οργανωθεί η διαδικασία της εξέτασης.

 

Ο συντονιστής του μαθήματος

Α. Καλαμπούνιας (akalamp@uoi.gr)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

 

Ημερολόγιο

Σεπτέμβριος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Ημερολόγιο

Σεπτέμβριος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930