Επιλογή Σελίδας

Αρχείο Ανακοινώσεων

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ

Οι διαλέξεις στο μάθημα ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ θα ξεκινήσουν την Τρίτη 05 Μαρτίου στις 09:00 στην ηλεκτρονική τάξη τμε κωδικό biymz26 στην πλατφόρμα TEAMS. Εάν τη συγκεκριμένη ημερομηνία το κτίριο δεν τελεί υπό κατάληψη οι διαλέξεις θα γίνουν στην αίθουσα Χ3-132.

Ο Διδάσκων

Μ. Προδρομίδης

Έναρξη διδασκαλίας μαθήματος “Η/Υ – Πληροφορική”

Η πρώτη διάλεξη του μαθήματος «Η/Υ Πληροφορική-Εργαστήριο Πληροφορικής» του 2ου εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5/3/2024 και ώρα 09:00-11:00 π.μ..

Εάν η κατάληψη του τμήματος Χημείας σταματήσει τη Δευτέρα 4/3/2024, η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στο  Αμφιθέατρο ΙΙ.

Σε αντίθετη περίπτωση, η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω χρήσης του λογισμικού Microsoft Teams, και οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο για να συνδεθούν στην διάλεξη:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjc5MjdmYzQtYzAwYi00MmFjLWIwY2MtZTBmOTI5Y2QxYjUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%22d5fb0ef5-6172-48c4-bc2f-4d932b8c17ff%22%7d

Οι διδάσκοντες του μαθήματος

Ιωάννης Σκαρμούτσος – Απόστολος Γκάμας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΣΩΣΤΟΣ σύνδεσμος εγγραφής και παρακολούθησης του μαθήματος στο Ms Teams, την ερχόμενη Τετάρτη είναι:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac8fdfc44e95645079c8b78f9a0c9c894%40thread.tacv2/conversations?groupId=64326d71-07c7-4539-abb0-2da88fab7ee8&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be
Ο Διδάσκων

Έναρξη Εργαστηρίου Φυσικοχημείας ΙΙ

Το Εργαστήριο Φυσικοχημείας ΙΙ θα ξεκινήσει την Τρίτη 05-03-2024 και ώρα 17.00, για όλους τους φοιτητές που πρόκειται να το παρακολουθήσουν αυτό το εξάμηνο.

Η έναρξη του εργαστηρίου θα γίνει με ένα εισαγωγικό-θεωρητικό μάθημα στο Αμφιθέατρο του Χημικού (Αμφ. Ι. Τσαγκάρη).

Εάν δεν είναι δυνατή η δια ζώσης διεξαγωγή του μαθήματος, αυτό θα πραγματοποιηθεί την ίδια ώρα και μέρα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Μs teams στην ψηφιακή τάξη Εργ. Φυσικοχημείας ΙΙ 2024 που έχει κωδικό vwsyx60.

Η παρουσία των φοιτητών σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική.

Στην παραπάνω ψηφιακή τάξη θα αναρτηθεί το πρόγραμμα των εργαστηριακών ασκήσεων, το εκπαιδευτικό υλικό του εργαστηρίου καθώς και σχετικές μελλοντικές ανακοινώσεις.

Παρακαλούμε συνδεθείτε άμεσα.

 

Από το Εργαστήριο Φυσικοχημείας

ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Παρακαλούνται οι φοιτητές/ριες που ενδιαφέρονται για το μάθημα ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ να κάνουν εγγραφή στην αντίστοιχη ομάδα που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα MS Teams με κωδικό hnx7k3y.
Η πρώτη διάλεξη για το μάθημα θα γίνει διαδικτυακά με σύνδεση στην παραπάνω ομάδα τη Δευτέρα 4/3/2024 στις 17:00.

Γεώργιος Παπαγεωργίου

ΠΜΣ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (2023-2024)

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος θα πρέπει  να εγγραφούν στην αίθουσα MSteams ΠΜΣ Προχ. Μαθ. Διεργασιών και Συσκευασίας Τροφίμων με κωδικό: 03jmr59 για το μάθημα του Β’ εξαμήνου στην οποία θα βρίσκουν το υποστηρικτικό υλικό του μαθήματος.

Α. Μπαδέκα, Αναπλ. Καθηγήτρια

Έναρξη διαλέξεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (2023-2024)

Οι διαλέξεις του προπτυχιακού μαθήματος Τεχνολογία και Βιοχημεία Τροφίμων θα ξεκινήσουν την Τρίτη 5 Μαρτίου 2024 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα (11:00-13:00, αίθουσα Χ3-216).
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην αίθουσα, οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας MSteams, αίθουσα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2024, Κωδικός πρόσβασης: 6elhfql.

Παρακαλείστε να κάνετε εγγραφή.

Α. Μπαδέκα, Αναπλ. Καθηγήτρια

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ

Καλούνται οι Δευτεροετείς φοιτητές του Τμήματος Χημείας, και όσοι φοιτητές μεγαλυτέρων ετών δεν έχουν ασκηθεί ή έχουν ασκηθεί μερικώς, να προσέλθουν στο Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης (ισόγειο κτηρίου Χ2-080) για το πρώτο εισαγωγικό εργαστηριακό μάθημα ως εξής:

TMHMA A: Τρίτη 5 Μαρτίου, ώρα 14:00

TMHMA Β: Τετάρτη 6 Μαρτίου, ώρα 14:00

ΤMHMA Γ: Τετάρτη 6 Μαρτίου, ώρα 15:30

TMHMA Δ: Τετάρτη 6 Μαρτίου, ώρα 17:00

Η συγκρότηση των τμημάτων είναι η ίδια με αυτήν του χειμερινού εξαμήνου.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που πρόκειται να παρακολουθήσουν το ΕΑΧΙΙ στο εξάμηνο αυτό, έχουν ενταχθεί στο Τμήμα Δ.

Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η δια ζώσης  παρακολούθηση του εισαγωγικού εργαστηριακού  μαθήματος, αυτό θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Ms teams, στην ηλεκτρονική τάξη ΕΑΧΙΙ 2023-2024 με κωδικό: zr3f40n, για όλα τα τμήματα, την Τετάρτη 6 Μαρτίου και ώρα 14.00.

Όλοι οι φοιτητές πρέπει να εγγραφούν στην παραπάνω ηλεκτρονική τάξη όπου έχει αναρτηθεί το εκπαιδευτικό υλικό του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας ΙΙ.

Η παρουσία των φοιτητών σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική.

Από το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Αγγελική Φλώρου (Μέλος Ε.ΔΙ.Π.)

E-mail: aflorou@uoi.gr

Τηλ.: 26510 08405, 8403

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

Οι παρουσιάσεις των πτυχιακών εργασιών του Εργαστηρίου Βιοχημείας θα γίνουν τη Δευτέρα 4-3-2024 στις 11:00 διαδικτυακά.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3A4d9718956765455b930e1cb0dfb918d7%40thread.tacv2/conversations?groupId=b6f37620-3419-4860-b9f1-bcf6384134e6&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

(Ομάδα “ptyxiakes” με κωδικό 8d6w7od)

Από το Εργαστήριο Βιοχημείας

ΜΑΘΗΜΑ μεταπτυχιακού “ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”

Οι φοιτητές που θα συμμετέχουν στο συγκεκριμένο μάθημα μπορούν να εγγραφούν στο Ms Teams στο link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9004648425654945b4ae9228db894078%40thread.tacv2/conversations?groupId=0d7bebd6-fefd-41d4-b4fa-f58b3b09a46a&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be
για όλες τις πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω μάθημα
Ο Διδάσκων
Δημήτρης Σκάλκος

Ημερολόγιο

Μάρτιος 2024
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ημερολόγιο

Μάρτιος 2024
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031