Επιλογή Σελίδας

H ανάθεση εργασιών στο πλαίσιο του μαθήματος “Βασικές Έννοιες Χημείας -Πρακτική άσκηση” θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής τάξης του Ms-teams με κωδικό n6tgl2a. Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία, καλούνται οι φοιτητές που δεν το έχουν ήδη κάνει,να προβούν σε εγγραφή.

Οι διδάσκοντες