Επιλογή Σελίδας

Οι επόμενες τρεις διαλέξεις (16, 23 και 30 του μηνός) θα αρχίσουν 1515. Κάθε μεταπτυχιακός δύναται, μετά από συνεννόηση με έναν από τους διδάσκοντες (κ.κ. Μάνος, Πλακατούρας, Τάσης, Λουλούδη, Βαϊμάκης, Πετράκης), να αναλάβει κάποια εργασία. Ο υπεύθυνος ΔΕΝ μπορεί να είναι ο επιβλέπων της μεταπτυχιακής διατριβής.