Επιλογή Σελίδας

Τα παραδείγματα εφαρμογών θα γίνουν σε φροντιστηριακό μάθημα, διαδικτυακά με χρήση MS teams το Σάββατο 10 Ιούνη 2023, ώρα 12.00. Κωδικός yt23gc8

Οι διδάσκοντες