Επιλογή Σελίδας

Aνακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους φοιτητές του 4ου έτους ότι την Τρίτη 17/10/2023 στις 3μμ, στη συστάδα γραφείων Χ2-305, θα πραγματοποιηθεί μια ενημέρωση σχετικά με τη διδακτέα ύλη και τους στόχους του μαθήματος επιλογής “Στατιστική Επεξεργασία και Έλεγχος Ποιότητας Πειραματικών Δεδομένων στη Χημική Ανάλυση ”.

Οι διαλέξεις ενδεικτικά μπορούν να πραγματοποιηθούν ως είθισται από τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη και σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε Δευτέρα στην αίθουσα Χ2-094,. 9-11πμ.

Οι διδάσκοντες

Κ. Σταλίκας Β. Σακκάς