Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώνεται ότι οι παραδόσεις του μαθήματος “Βιολογικές Μεμβράνες” του ΠΜΣ θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 5-12-2022 στην αίθουσα Χ2-094 στις 4-7 μμ

Οι διδάσκοντες του μαθήματος

ΜΕ Λέκκα, ΠΘ Δούλιας