Επιλογή Σελίδας

Το εργαστηριακό μάθημα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Προχωρημένο Εργαστήριο Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων” θα γίνεται κάθε Τετάρτη 3μμ στο Χ2-207. Έναρξη Τετάρτη 22-3-2023. Σημειώσεις στο MSteams στην αίθουσα με κωδικό cwv7tkm.

Α. Μπαδέκα