Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του μεταπτυχιακού μαθήματος Χημεία Φυσικοχημεία και Τεχνολογία Πολυμερών θα γίνει την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου στις 10:00 π.μ. στην αίθουσα Χ3 230Α.

Οι διδάσκοντες