Επιλογή Σελίδας

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για το κατ’ επιλογήν μάθημα ‘ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ’ του 8ου εξαμήνου παρακαλούνται να εγγραφούν στην ομάδα με κωδικό 91w5nwa στο MS Teams όπου θα αναρτώνται τα αρχεία με τις διαφάνειες των διαλέξεων και θα γίνονται οι ανακοινώσεις για το μάθημα.

Οι διδάσκοντες