Επιλογή Σελίδας

Οι εξ αποστάσεως παραδώσεις του μαθήματος “Οργανική Χημική Τεχνολογία” θα γίνονται στην τάξη ΔΠ-OXT της πλατφόρμας MSTeams με κωδικό 73su7b6

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν επιλέξει το μάθημα να συνδεθούν στην τάξη την Δευτέρα 08 Μαρτίου στις 14:00 για περισσότερες διευκρινήσεις.

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα μαθήματος είναι η Τρίτη στις 11:00

Ο διδάσκων του μαθήματος

Δ. Πετράκης