Επιλογή Σελίδας

Οι εξ αποστάσεως παραδώσεις του μαθήματος “Οργανική Χημική Τεχνολογία” θα γίνονται στην τάξη  ΔΠ-OXT  της πλατφόρμας MSTeams με κωδικό  73su7b6  κάθε Τρίτη στις 11:00. Έναρξη την Τρίτη 09/03/2021

Ο διδάσκων του μαθήματος

Δ. Πετράκης