Επιλογή Σελίδας

Οι παραδόσεις της Οργανικής Χημείας ΙΙ συνεχίζονται με χρήση των πρασινοπινάκων, αμφιβόλου ποιότητας και ασφάλειας, του αμφιθέατρου 2. Για τη βοήθεια των φοιτητών (-τριων) που παρακολουθούν εσωκλείονται οι διαλέξεις της 04 και 06 Δεκέμβρη, καθώς και οι λυμένες ασκήσεις μελλοντικού φροντιστηρίουΚαρβοξυλικά οξέα

ΑσκήσειςΚαρβοξυλικών