Επιλογή Σελίδας

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα «Μεταλλοβιομόρια» (7ου εξαμήνου) καλούνται την Τρίτη 24-10-2023 και ώρα 17.00 στην Αιθ. Χ3-230Α.

 

Οι διδάσκοντες