Επιλογή Σελίδας

Οι παραδόσεις του μαθήματος του 5ου εξαμήνου “ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ” ξεκινούν την Τετάρτη 7-10-20  (ώρες 11.00-13.00) σύμφωνα με το πρόγραμμα.

εκ μέρους των διδασκόντων

Δήμητρα Χελά