Επιλογή Σελίδας

Τα φάσματα υπερύθρου της απόσταξης υπο κενό, της άσκησης Σύνθεση Κυκλοεξανόνης, σε μορφή neat εσωκλείονται (2ο, 3ο κλάσμα). Θα ακολουθήσουν τα φάσματα NMR αυτών των κλασμάτων.

Cyclohexanone_2nd Fraction

Cyclohexanone_3rd fraction