Επιλογή Σελίδας

Η γραπτή εξέταση του μεταπτυχιακού μαθήματος “Προχωρημένα Μαθήματα Διεργασιών & Συσκευασίας Τροφίμων” θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26-9-2022, ώρα 11πμ στην αίθουσα Χ3-230Β.

Α. Μπαδέκα. Αναπλ. Καθηγήτρια