Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του μαθήματος επιλογής «Έλεγχος Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13-6-2023 και ώρα 10πμ στην αίθουσα Χ2-094.

Η διδάσκουσα

Α. Μπαδέκα