Επιλογή Σελίδας

Οι παραδόσεις του μαθήματος Ετεροκυκλική Χημεία (7ου εξαμήνου) ξεκινούν την Παρασκευή 21 Οκτώβρη 2022, και θα επαναλαμβάνονται κάθε Παρασκευή, στην αίθουσα Χ3-230α και ώρα 12.00-14.00. Ο κωδικός της ηλεκτρονικής αίθουσας (MS teams) για τη λήψη σημειώσεων είναι

ugzdjx1.