Επιλογή Σελίδας

Τα μαθήματα της Ετεροκυκλικής Χημείας (μάθημα επιλογής, 7ου εξαμήνου) θα ξεκινήσουν να γίνονται διαμέσου MS teams με κωδικό αίθουσας ugzdjx1 απο το Σάββατο 13 Νοέμβρη 2021 στις 12.00.

Ο Διδάσκων