Επιλογή Σελίδας

Καλούνται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το Εργαστήριο Οινολογίας

να στείλουν άμεσα email στις διευθύνσεις iroussis@uoi.gr και akaliman@uoi.gr

με αναγραφή των ακαδημαϊκών στοιχείων τους.

Ι. Ρούσσης