Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του μαθήματος Εργαστήριο Φυσικοχημείας Ι θα είναι προφορική και θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του εργαστηρίου σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα που υπάρχει αναρτημένο στο ms teams στο μάθημα ΕΡΓ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ Ι 2021-22.

Οι φοιτητές παλαιότερων ετών που επιθυμούν να συμμετέχουν στην εξέταση του μαθήματος, να στείλουν μαιλ στα noulitzeni@uoi.gr atampaki@uoi.gr με τον αριθμό μητρώου και το έτος σπουδών  μέχρι την Παρασκευή 14/1/2022, ώστε να συμπεριληφθούν στην εξέταση και να ενημερωθούν για την ημερομηνία διεξαγωγής της.

Όσοι φοιτητές έχουν δικαιολογημένη απουσία από το εργαστήριο, να προσέλθουν την  Παρασκευή 14/1/2022, ώρα 9:30, για να αναπληρώσουν την άσκηση.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για την ασφαλή επάνοδο μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, από τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Χημείας,  από την Ομάδα Υπευθύνων Διαχείρισης Covid-19 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

Νούλη Τ. , Ταμπάκη Α.