Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώνεται ότι η έναρξη της λειτουργίας του Εργαστηρίου Φυσικών και Χημικών Διεργασιών του 7ου εξαμήνου σπουδών θα γίνει ως εξής:

Τρίτη 4/10/2022 ώρα 10:00: Τμήμα Α

Τρίτη 4/10/2022 ώρα 11:00: Τμήμα Β

Στο επισυναπτόμενο αρχείο φαίνεται η κατανομή των φοιτητών σε Τμήματα.

Το Εργ. Φυσικών και Χημικών Διεργασιών διεξάγεται στο Φοιτητικό Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας (Χ2-118 και Χ2-120)

Η παρουσία των φοιτητών στο εργαστήριο είναι υποχρεωτική.

Από τη Τρίτη 11/10/2022 και για κάθε εβδομάδα το πρόγραμμα του εργαστηρίου για κάθε τμήμα θα έχει ως εξής:

Τρίτη 11/10/2022 ώρα 9:00: Τμήμα Α

Τετάρτη 12/10/2022 ώρα 15:00: Τμήμα Β

ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ