Επιλογή Σελίδας

Οι δια ζώσης, πειραματικές ασκήσεις, του Εργ. Φυσικών και Χημικών Διεργασιών του 7ου εξαμήνου σπουδών θα ξεκινήσουν στις 19/10/2021 και 20/10/2021 στο Φοιτητικό Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας (Χ2-118 και Χ2-120) σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα (αρχείο «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΦΧΔ»).

ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ