Επιλογή Σελίδας

Το εργαστήριο Φυσικοχημείας ΙΙ πρόκειται να ξεκινήσει με φυσική παρουσία στις 6 Σεπτεμβρίου 2021. Η διάρκεια του εργαστηρίου θα είναι 2 εβδομάδες. Στην ψηφιακή τάξη του teams Εργαστήριο Φυσικοχημείας ΙΙ, θα βρείτε το πρόγραμμα των εργαστηριακών ασκήσεων καθώς και τους κανόνες λειτουργίας και ασφάλειας του εργαστηρίου

Ταμπάκη Α., Νούλη Ε.