Επιλογή Σελίδας

Η παράδοση της θεωρίας των εργαστηριακών ασκήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ-ΑΝΟΡΓΑΝΗ θα γίνει διαδικτυακά στις 22-11 στις 15:00 για όλα τα τμήματα του 1ου έτους (καθώς και για τους φοιτητές 2ου και 3ου έτους που δεν έχουν παρακολουθήσει το ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ),  μέσω του MICROSOFT TEAMS σε ψηφιακή αίθουσα με κωδικό fazl5tw.

Το πειραματικό μέρος των εργαστηριακών ασκήσεων του ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ-ΑΝΟΡΓΑΝΗ θα ξεκινήσει την Τετάρτη 24-11 και την Παρασκευή 26-11 στο εργαστήριο Χ2-223.

Οι ώρες των εργαστηριακών ασκήσεων για τα τμήματα της Τετάρτης θα είναι

ΤΜΗΜΑ Α: 15:15-17:15

TMHMA B: 17:15-19:15

Οι ώρες των εργαστηριακών ασκήσεων για τα τμήματα της Παρασκευής θα είναι

ΤΜΗΜΑ Γ: 14:00-16:00

TMHMA Δ: 16:00-18:00

Οι διδάσκοντες

Ε. ΜΑΝΟΣ, Α. ΤΣΙΠΗΣ