Επιλογή Σελίδας

Οι διαλέξεις του μεταπτυχιακού μαθήματος ΚΙΙ3-Υπολογιστική Χημεία-Στατιστική Μηχανική-Σχέση Δομής Ιδιοτήτων του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος Χημείας θα ξεκινήσουν στις 10 Νοεμβρίου σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα (13:00-16:00) στην αίθουσα Χ3-230Β.

Ο συντονιστής του μαθήματος

Α. Καλαμπούνιας