Επιλογή Σελίδας

Έναρξη διαλέξεων μεταπτυχιακού μαθήματος

ΚΙΙ3-Υπολογιστική Χημεία-Στατιστική Μηχανική-Σχέση Δομής Ιδιοτήτων

 

Οι διαλέξεις του μεταπτυχιακού μαθήματος ΚΙΙ3-Υπολογιστική Χημεία-Στατιστική Μηχανική-Σχέση Δομής Ιδιοτήτων του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος Χημείας θα ξεκινήσουν την 1η Νοεμβρίου σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα (13:00-16:00) στην αίθουσα Χ3-230Β.

 

Ο συντονιστής του μαθήματος

Α. Καλαμπούνιας